Over Stybenex

Stybenex staat sinds april 1976 voor de vereniging van fabrikanten van airpop (EPS)-producten . Als brancheorganisatie behartigt Stybenex de collectieve belangen van haar leden. De belangrijkste taak van Stybenex is het stimuleren van een optimaal gebruik van airpop (EPS) zowel als isolatie- en verpakkingsmateriaal als licht ophoogmateriaal in de grond- weg- en waterbouw. Stybenex geeft voorlichting en initieert en participeert in studies en onderzoeken. Stybenex wil ook een vooraanstaande overlegpartner zijn met overheidsinstanties en organisaties. Haar leden zijn Nederlandse EPS-producenten. Stybenex ontvangt verder funding van de producenten van de grondstoffen voor de airpop (EPS)-fabricage.

Belangenbehartiging
Stybenex is lid van EUMEPS (de Europese airpop-branchevereniging) zowel voor verpakkingen als bouwproducten, de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie), de NII (Nederlandse Isolatie Industrie). Als belangenbehartiger van de verpakkingsindustrie zijn de leden lid van de NRK-verpakkingen en de NVC (Nederlands Verpakkingscentrum). Stybenex participeert via de NII en de NRK actief in de koepelorganisatie van bouwtoeleveranciers NVTB. Via EUMEPS en NVTB is Stybenex actief in de Construction Products Europe (CPE), de Europese koepel van bouwtoeleveranciers.

Normalisatie, certificering en advies
Als brancheorganisatie behartigt Stybenex ook de belangen van de airpop (EPS)-industrie bij normalisatie instituten als NEN (Nederlands Normalisatie Instituut), CEN (Commission Européenne de Normalisation) en kwaliteitsverklaringen-instituten als SBK (Stichting Bouwkwaliteit) en KOMO. Voor certificatie participeert Stybenex actief in de Colleges van Deskundigen van KIWA, IKOB/BKB en SGS- INTRON. Met adviesbureaus en onderzoeksinstellingen zoals TNO, Efectis, DGMR, Peutz, Tebodin, Nieman worden onderzoek- en adviesopdrachten uitgevoerd. Ook organisaties als SBR (Stichting Bouwresearch), SEV (Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) maken deel uit van de werkomgeving van de Stybenex.

De leden van Stybenex leveren – en voldoen aan de wettelijke plicht – alle airpop (EPS) voor bouwisolatie onder CE-markering op basis van EN 13163 en EN 13172; voor EPS in civiele toepassingen op basis van EN 14933 en EN 13172.

Alle airpop (EPS) voor isolatiedoeleinden, zowel in plaat- of blokvorm als in samengestelde producten (panelen) wordt bovendien onder kwaliteitsgarantie geleverd op basis van nationale beoordelingsrichtlijnen voldoen aan CE en hebben allen een relevant DoP (Declaration of Performance).

Daarnaast hebben meerdere bedrijven het interne kwaliteitssysteem op basis van ISO 14000 normen ingericht en gecertificeerd.

Stybenex is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40 34 10 06.

Wie is stybenex?