Airpop: Arbovriendelijk verwerkbaar

Onder de huidige Arboregeling is de werkgever aansprakelijk voor de risico’s bij het werken met materialen. Terecht is veilig en gezond werken een verworven recht voor elke werknemer. Dat geldt ook voor het veilig werken met isolatiematerialen. Met airpop (EPS) kan de werkgever zijn plicht om zijn werknemers met veilig materiaal te laten werken eenvoudig nakomen. Onderzoek en jarenlange ervaring hebben aangetoond dat noch bij de productie noch bij de verwerking en evenmin bij het gebruik en de sloop van airpop producten schadelijk stoffen of straling vrijkomen. Airpop staat bekend als een prettig en veilig materiaal om mee te werken.

Het grote voordeel van airpop is dat het wél zonder aanvullende beschermende maatregelen als mondkapjes, cremes, brillen en handschoenen kan worden verwerkt. Er bestaan m.b.t. het gebruik van airpop geen gezondheidsschadelijke risico’s. Dat is goed om te weten.