EPS past in doelstellingen en ambities Circulaire economie

Het kabinet wil in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben. De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. In het beleidskader  (LAP3) is de doelstelling vastgelegd voor het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. In Sectorplan 85 wordt het beleid ten aanzien van EPS afval uitgewerkt. Op onze pagina “Overheidsbeleid” vindt u meer informatie over dit onderwerp.

EPS past in doelstellingen en ambities Circulaire economie

De inzameling en recycling van EPS passen perfect binnen deze doelstellingen. EPS kan meerdere keren gerecycled worden (zonder verlies van eigenschappen). Alle ingezamelde stromen vinden hun plek direct in nieuwe EPS producten, of via de grondstofketen in nieuwe grondstoffen voor EPS.

Rogier