CO2-reductie in de constructiefase van een woning – een enorme kans

Overheid en de bouwsector zetten vol in op energieneutrale woningen en gebouwen. Maar hoe zit het eigenlijk met de bouw en de gebruikte materialen? Daar worden in de door de overheid gehanteerde definitie geen eisen aan gesteld. Daardoor wordt er ook bij energieneutrale woningen, nog steeds vaak traditioneel en CO2 intensief gebouwd. Maar vandaag, op de Nationale Klimaattop, is er gelukkig wel aandacht voor de winst die in de bouwfase te behalen valt. Ook Climate Neutral Group, kwam door een vergelijkende studie tot die conclusie. Daaruit bleek dat bij een vernieuwend bouwconcept, een CO2-reductie gerealiseerd werd, die gelijk is aan zo’n 16,5 jaar energieneutraal wonen. Echte winst voor het klimaat.

Energieneutrale nieuwbouwwoningen worden te vaak traditioneel gebouwd – dit kan beter
De overheid (RVO) en de bouwsector zetten vol in op energieneutraal bouwen. Dit betekent dat de woning in zijn gebruiksfase energieneutraal is, waarmee voldaan wordt aan de wensen van de duurzame en kostenbewuste consument. Energieneutrale en nul-op-de-meter woningen zijn een echte trend aan het worden! Echter aan de hoeveelheid CO2, die bij de productie van bouwmaterialen en tijdens de constructiefase wordt uitgestoten, worden geen eisen gesteld. Dit is geen onderdeel van de door de overheid gehanteerde definitie en dat is jammer, want ook daar liggen enorme reductiekansen. In de praktijk betekent dit dat de bouwsector bij het ontwikkelen van energie neutrale woningen te vaak teruggrijpt op traditionele bouwsystemen. ‘Het klimaatakkoord van Parijs is een aansporing om in Nederland meer werk te maken van energiebesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze ambitie wordt nog onvoldoende vertaald naar de bouwsector’, aldus Van Pinxteren van Schoonbouw.

78% CO2-reductie in de constructie is haalbaar
In opdracht van Schoonbouw, voerde Climate Neutral Group een onderzoek uit naar het verschil in de CO2-voetafdruk van een gerealiseerde woning volgens het Schoonbouw bouwsysteem en een traditionele woning met een vergelijkbare grootte en indeling. Het Schoonbouw bouwsysteem bestaat uit een combinatie van geëxpandeerd polystyreen (EPS/piepschuim) en houtskeletbouw. Traditionele bouw wordt gekenmerkt door beton, baksteen, kalkzandsteen en separate isolatie. Het resultaat is een besparing van 71 ton CO2 en dat is maar liefst 78% minder t.o.v. de traditionele woning. Deze studie was beperkt tot muren en tussenvloeren, kortere bouwtijd, elektriciteitsverbruik op de bouwplaats en transport. Op basis van onderzoek is het aannemelijk dat ook in het deel dat buiten de studie is gebleven reductie te behalen is, door bijvoorbeeld een veel lichtere fundering, maar omdat gedetailleerde data ontbreken, kan dit deel niet hard gekwantificeerd worden. Energieneutraal/’0 op de meter’ in de gebruiksfase is met het Schoonbouwconcept te realiseren door gebruikelijke maatregelen te treffen om dit doel te bereiken.

71 ton CO2-reductie komt overeen met 16,5 jaar energieneutraal wonen!
Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot door elektriciteit- en warmteverbruik 4,3 ton CO2 uit. De CO2-reductie die het Schoonbouw concept realiseert komt overeen met 16,5 jaar energieverbruik. Dit is significant in de volledige life cycle van een woning. Dit pleit voor een verbreding van de definitie en eisen ten aanzien van energieneutraal bouwen, zodat de bouwsector hierdoor geprikkeld wordt ook hier de reductiekansen optimaal te benutten. ‘Energieneutraal bouwen is niet langer alleen van belang. Er moet aandacht komen voor klimaatneutraal bouwen, de volgende stap in duurzaamheid’, aldus Van Pinxteren.

Echt duurzame keuzes maken in de ontwerpfase dragen bij aan CO2-reductie
Om reductiekansen bij de constructie van een huis goed te benutten is het belang om al vroeg in de ontwerpfase te kiezen voor CO2-efficiënte bouwmethode, zoals bijvoorbeeld Schoonbouw, maar ook houtskeletbouw is een goede keuze. Voordeel is dat dergelijke bouwmethodes ook veel meer ontwerpvrijheid met zich meebrengt en maatwerk mogelijk is, ook in grootschalige projecten. Door dit onderzoek is aangetoond dat de bijdrage van schoner bouwen er echt toe doet, dus doen!

admin