Recycling

Hergebruik of recycling is het opnieuw gebruiken van materialen nadat ze als afval zijn afgedankt. Er is  wel een verschil tussen hergebruik en recycling. Bij hergebruik wordt een voorwerp opnieuw gebruikt, al dan niet voor een ander doel. Bij recycling wordt een afvalstof omgevormd tot een nieuw product. EPS kan heel vaak opnieuw worden gebruikt. Daarom past het perfect binnen de uitgangspunten van de Circulaire Economie.

Meer over Recycling 

Duurzaamheid en Circulaire economie

Duurzaamheid is een belangrijk begrip in de 21ste eeuw. Maar wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en  economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan. De volgende stap die we kunnen zetten, is het omarmen van het concept circulaire economie. Dit is een economisch systeem dat economische groei loskoppelt van het gebruik van natuurlijke, eindige grondstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fossiele brandstoffen of metalen, die binnen enkele decennia op zullen zijn. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt. Dit in tegenstelling tot een lineair systeem, waarbij  producten  aan het einde van de levensduur meestal vernietigd worden.

Er zijn mogelijkheden om duurzamer te leven. Denk aan afval scheiden,  letten op wat en waar je je spullen koopt, je douchetijd inkorten, groene energie gebruiken, en energie besparen.

Wonen

In huis kun je  veel doen om iets duurzamer te leven. Denk aan energie besparen door apparaten niet op stand-by laten staan, door zelf energie op te wekken, maar ook door je huis  energiezuiniger  te maken. Isoleer  beter en schaf een energiezuinige cv-ketel aan. Zo kom je al snel aan een beter energielabel en dus een groener, duurzamer huis. En het mooie is: dat scheelt ook in je portemonnee!

Meer over minder energie