Circulaire Economie

Wat is Circulaire Economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid  van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Duurzaam wonen

In huis kun je al veel doen om iets duurzamer te leven. Denk aan energie besparen of zelf energie opwekken en je kunt je huis ook energiezuiniger maken. Isoleer het beter en schaf een energiezuinige cv-ketel aan. Zo kom je al snel aan een beter energielabel en dus een groener, duurzamer huis. En het mooie is: dat scheelt ook in je portemonnee!

EPS airpop® bouwt aan de toekomst

Een materiaal dat bestaat uit 98% lucht. Dankzij nieuwe technologieën kunnen we ervoor zorgen dat  EPS altijd een goed figuur slaat. Vooral in duurzaamheid. Minder materiaalkosten, minder transportkosten, minder CO2 afgifte, minder energiekosten, minder  verspilling. Met 98% lucht kunnen  we veel isolatie en bescherming bieden. En onze industrie staat niet stil: elke dag wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen en innovaties om slimmer gebruik te maken van onze hulpbronnen.

Energie

Minder energie in een circulaire economie. Na het klimaatakkoord in Parijs is er één ding duidelijk is geworden: we móeten CO₂-uitstoot verminderen. Energie besparing is één van de mogelijkheden om dit bereiken. Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energiebesparing heeft de toepassing van isolatie topprioriteit.

Meer over minder energie

Recycling

Wat is recyclen precies? Het is in principe het opnieuw gebruiken van materialen. (En dat is weer iets anders dan hergebruik, waarbij het product in zijn geheel opnieuw wordt gebruikt). Bij recycling wordt het product verwerkt zodat er iets nieuws van gemaakt kan worden. EPS kan heel vaak opnieuw worden gebruikt. Daarom past het perfect binnen de uitgangspunten van de Circulaire Economie.

Meer over Recycling