Feiten

EPS airpop® en gezondheid

Over EPS airpop® en de gezondheid van mens en dier kunnen we kort zijn. EPS airpop® is op generlei wijze schadelijk. Het is niet kankerverwekkend en omdat het volledig inert is, zelfs uitermate geschikt voor het verpakken van vers voedsel. EPS airpop® levert geen allergische reacties op. Het geeft geen straling af en is vezel- en stofvrij. Verwerking kan dus zonder handschoenen, beschermende kleding of een masker te dragen.

EPS airpop®  en brandveiligheid

Met EPS airpop® kan goed brandveilig worden gebouwd. In de bouw wordt het namelijk alleen de airpopsoort EPS SE toegepast. EPS staat voor Expanded Polystyreen, de vaste stof van EPS airpop® . Het SE staat voor Schwer Entflambar omdat aan het EPS een brandvertrager is toegevoegd. Dit in tegenstelling tot het EPS airpop®  dat gebruikt wordt bij bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal.

Expanded Polystyreen ontwikkelt geen gevaarlijke rookgassen bij een brand. Zelfs veel minder dan bijvoorbeeld geverfd hout, wol of kurk. Dat geldt ook voor de airpopvorm EPS SE. Maar wat als een object onverhoopt in vlammen opgaat? Dan heeft het gebruik van EPS SE nog een voordeel. Door de geringe massa (98 procent is immers lucht) is de toegevoegde calorische waarde beperkt. Uit onderzoeken van Effectis is gebleken dat het gebruik van EPS airpop® in een object niet of nauwelijks bijdraagt aan de verspreiding van het vuur in geval van een brand.

In Nederland is de veiligheid van gebouwen gebaseerd op de prestatie eisen van de constructie. Elk isolatiemateriaal, dus ook EPS SE, wordt om zowel esthetische als technische reden afgewerkt achter een muur of gipsplaat. De mate van brandveiligheid van een gebouw wordt derhalve met name bepaald door de constructie-opbouw en nauwelijks door het isolatiemateriaal.

EPS airpop® en het milieu

EPS airpop® is volkomen onschadelijk voor het milieu. Dat geldt voor het materiaal zelf en voor het hele productieproces.

Het energieverbruik tijdens de productie is lager dan bij andere isolatiematerialen. De EPS airpop® industrie van de hele wereld gebruikt samen maar 0,16 procent van de aardolieproductie. Daar staat tegenover dat met inzet van minder dan één vat aardolie één woning voor altijd optimaal geïsoleerd is en dus een veelvoud aan energie bespaart. EPS airpop® gaat lang mee en is uitstekend en effectief te recyclen tot nieuw EPS airpop®. Het is CFK-vrij.

EPS airpop®  en recycling

EPS airpop® is volledig te recyclen. Dat gebeurt op steeds grotere schaal. Zo kunnen accepteren veel gemeenten EPS airpop® nu bij de milieustraat. Na inzameling wordt het weer verwerkt in nieuwe EPS airpop® producten. Ook het bedrijfsleven zamelt steeds meer EPS airpop® in. De Nederlandse visindustrie is daarmee al zover, dat het de hele keten nagenoeg gesloten heeft (Circulaire Economie). Dat is iets wat de EPS airpop® industrie voor al haar producten nastreeft en waaraan momenteel hard gewerkt wordt. Het aantal gemeenten dat meedoet aan dit initiatief groeit gestaag.

Ingezamelde EPS airpop® wordt op twee manieren verwerkt. Als ingezameld verpakkingsmateriaal wordt het doorgaans gemalen en gezeefd waarna de EPS-parels (de bouwstof van EPS airpop®) opnieuw worden bijgemengd met nieuwe polystyreen parels. Omdat deze parels al gestoomd zijn, scheelt dat behalve grondstof ook energie. Vaak ook worden de losse teruggewonnen parels direct gebruikt als vulling. Bijvoorbeeld van zitzakken. De andere manier is dat het ingezamelde EPS airpop® geperst wordt tot blokken en gesmolten tot polystyreen granulaat wat verwerkt wordt in allerlei harde kunststof vormdelen.