Milieu en energie

Energie efficiency

Duurzaam bouwen en verbouwen (link naar rijksoverheid)

De EPD (Environmental Product Declaration) is een milieu keurmerk op Europees niveau, waarin duurzaamheidsgegevens van een product worden vermeld. Dit  gestandaardiseerde keurmerk geeft aan in hoeverre een product invloed heeft op het milieu. Beoordeling gebeurt op basis van een levenscyclusanalyse (LCA).

De LCA is een methode om de milieuvriendelijkheid van bouwproducten te onderbouwen. Het is belangrijk duurzaamheid concrete handen en voeten te geven. Duidelijk is dat juiste, onderbouwde keuzes gemaakt moeten worden om de impact op het milieu steeds verder terug te dringen.

De duurzaamheidsvereisten worden over het algemeen steeds strenger. Zeker bij de bouw van nieuwe panden ze al de norm. EPD’s helpen aan de duurzaamheidsvereisten te voldoen. Ze bieden transparantie informatie over de levenscyclusimpact van de materialen die in het product verwerkt zijn. Dit omvat de impact van materiaalwinning, productie, gebruiksfase en de verwijdering/recycling van het product.

EPD’s vormen de basis voor de beoordeling van gebouwen op ecologisch niveau zoals gedefinieerd in het nieuwe Europese project “Duurzaamheid van gebouwen”. Door het naast elkaar leggen van verschillende EPD’s, kunnen producten objectief en eenvoudig vergeleken worden, zodat u een (milieu)bewuste productkeuze kunt maken

EPS airpop® is volkomen onschadelijk voor het milieu.

Dat geldt voor het materiaal zelf en voor het hele productieproces.

Het energieverbruik tijdens de productie is lager dan bij andere isolatiematerialen. De EPS  industrie van de hele wereld gebruikt samen maar 0,16 procent van de aardolieproductie. Daar staat tegenover dat met inzet van minder dan één vat aardolie één woning voor altijd optimaal geïsoleerd is en dus een veelvoud aan energie bespaart. EPS  gaat lang mee en is uitstekend en effectief te recyclen tot nieuw EPS . Het is CFK-vrij.

Brochure EPS en het milieu