Over energie

BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat zelfs al één jaar eerder. De huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) wordt dan ingeruild voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen).  Bij BENG wordt de mate aan energiezuinigheid gedefinieerd met 3 herkenbare grootheden.
  1. De energiebehoefte (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.
  2. Het primair fossiel energiegebruik (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de energiebehoefte in te vullen (sterk samenhangend met de gebouwinstallaties).
  3. Het aandeel hernieuwbare energie: Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik.

Isoleren heeft topprioriteit (Trias energetica)

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energiebesparing heeft de toepassing van isolatie topprioriteit. Dit blijkt uit een door de TU Delft ontwikkelde strategie, die bekend staat onder de term ‘Trias Energetica’. Het principe van deze trias is, dat stap 1 de meest duurzame stap is en stap 3 relatief de minst duurzame.

Stap 1: Beperk de energievraag

De eerste en belangrijkste maatregelen liggen in principe jarenlang vast, zoals de mate van isolatie en de luchtdichtheid, oftewel kierdichting. Daarna volgt warmteterugwinning, bijv. uit ventilatielucht of afvalwater, waardoor de energievraag verder beperkt wordt. En tot slot het voorkomen van verspilling: Licht uit, deuren dicht, verwarming laag in ruimten die niet gebruikt worden.

Isoleren loont. Ook financieel verdient isoleren de hoogste prioriteit. Met isolatie zijn de hoogste besparingen realiseerbaar.  Niet alleen de energiekosten gaan omlaag. Ook het wooncomfort wordt verhoogd bij een goed geïsoleerde woning. Wist u ook dat de verkoopprijs stijgt bij een gunstig energielabel? Dit kan oplopen tot een verschil van 36.000,-. Bovendien worden huizen met een gunstig label sneller verkocht (tot wel 120 dagen sneller).

Stap 2: In de energievraag voorzien met duurzame energiebronnen

Passief bouwen betekent niet per definitie dat het gebouw energieneutraal is. Er blijft dus nog een beperkte energievraag over die met duurzame energiebronnen moet worden opgewekt. Voorbeelden van duurzame energie, die op gebouwniveau kunnen worden toegepast zijn zonne- en windenergie .

Stap 3: De benodigde energie zo efficiënt mogelijk toepassen

Als alles is gedaan aan energiebesparing en duurzame energie, is het zaak om de installaties (voor verwarming, warm tapwater, koude, ventilatie, maar ook liften) en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken.