EPS-industrie bezorgd over stijgende grondstofprijzen en dreigend grondstoftekort

Ondanks opbeurende berichten in de pers dat de kredietcrisis haar dieptepunt wel heeft gehad, is de bouwtoeleveringsindustrie daar niet van overtuigd.

Het jaar 2009 kenmerkte zich door een forse volumeteruggang in de bouw ten opzichte van 2008. De algemene verwachting is dat ook 2010 een moeilijk jaar wordt met een verdere, weliswaar wat mindere, daling van het bouwvolume. De recente cijfers over het eerste kwartaal van 2010 baren ons ernstig zorgen. Het absolute dieptepunt wordt vervolgens pas in 2011 bereikt.

In een tijd waarin het volume terugloopt verwacht je eigenlijk een daling van de grondstofprijzen. Niets is echter minder waar. De eerste helft van dit jaar steeg de prijs van de grondstoffen voor EPS met maar liefst 40% en het einde is nog niet in zicht. Dit betekent een dubbele tegenvaller voor de EPS-industrie.

Daarnaast hebben de fabrikanten van geëxpandeerd polystyreen er een nieuwe zorg bij gekregen. Een aantal projecten kan maar moeizaam worden uitgeleverd omdat de fabrikanten van de grondstof voor EPS moeilijk aan de vraag kunnen voldoen. Kennelijke schaarste dus, waarvan niet bekend is hoe die wordt veroorzaakt. ‘Wij verwachten dat het van tijdelijke aard is, maar de zorg is er niet minder om’, aldus Hans Tepper, directeur van de brancheorganisatie Stybenex. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in het aantrekkende herstel in de landen om ons heen en de constatering dat in diezelfde landen er meer aandacht is voor energiebesparing door dikker te isoleren. Die zorg wordt gedeeld door de grondstofleveranciers die hun uiterste best doen om op tijd te leveren: ‘Deze tijdelijke schaarste lijkt wel opnieuw een mondiaal probleem’, zo verklaarden zij de Stybenex-directeur.

admin