EPS recycling – nieuwe airpop inzamelzakken door Stybenex

EPS / airpop – past volledig in de circulaire economie


Sinds 2008 ondersteunt en faciliteert Stybenex, de brancheorganisatie van EPS producenten in Nederland, de inzameling van EPS verpakkingsafval. Stybenex is met subsidie van het Ministerie van VROM (nu het Ministerie van I&M) een stimuleringsproject gestart om de gescheiden inzameling van EPS verpakkingen uit huishoudens op gemeentelijke milieustraten te stimuleren. EPS of geëxpandeerd polystyreen of “piepschuim” zoals het in de volksmond nog steeds genoemd wordt, is een effectief en zeer hoogwaardig kunststofschuim dat maar voor 2% uit polystyreen bestaat en voor de rest (98%) uit lucht. Het is een mono-materiaal en hierdoor zeer geschikt voor recycling.Aan de inzameling van EPS is met medewerking van Nedvang en van het Afvalfonds Verpakkingen is op basis van een brengsysteem door burgers een vergoeding toegekend, zoals deze ook geldt voor de inzameling van overige kunststofverpakkingen.

Tot recentelijk was het project onder auspiciën van Stybenex uitgevoerd en begeleid door Andre Scholten van Adviesbureau Marvision in Zutphen. U heeft hem vast leren kennen als een deskundig en enthousiast begeleider. Mede door de inzet van Andre is wat Stybenex betreft het project succesvol geworden. Sinds enige tijd is airpop® de nieuwe Europese naam voor EPS.

Airpop is de nieuwe naam voor EPS, tempex, piepschuim.
Ter stimulering van het inzamelen van EPS verpakkingsmateriaal heeft Stybenex in samenwerking met Knapzak Benelux nieuwe inzamelzakken laten ontwerpen en produceren.
Deze zakken worden door de gemeentelijke milieustraten gebruikt voor de start van het recyclen: de inzameling. Alle airpop / EPS verpakkingsproducten afkomstig van huishoudens kunnen zo weer als nieuwe grondstof worden hergebruikt.

Vanaf 2017 zal het begeleidingstraject namens Stybenex worden voorgezet door dhr. Jan van Dijk en mevr. Alix Reichenecker van Giraf Results. Zij zullen met u in contact treden om zoveel mogelijk de inzameling waar mogelijk te begeleiden. Alix of Jan zal ook met u de cijfers inzake de inzameling willen bespreken om landelijk de totale hoeveelheden en trends voor Stybenex en het ministerie van I&M in beeld te kunnen brengen. Wij wensen Alix en Jan veel succes om steeds meer gemeenten deel te laten uitmaken van de inzameling van EPS verpakkingen uit huishoudens via de gemeentelijke milieustraten.

admin