EPS scoort zeer goed op vrijwel alle toepassingen

2019 – ARTICLE Global Magazine January 2019 Insulation Spider – D. Savi

In opdracht van de Europese koepelorganisatie EUMEPS heeft het gerenommeerde Zwitserse Büro für Umweltchemie een multicriteria-analyse gemaakt van verschillende isolatiematerialen in een aantal belangrijke toepassingen. Zij maakten een onderlinge vergelijking, waarbij gekeken werd naar diverse aspecten die belangrijk zijn voor die toepassing. De basis voor deze analyse is het  “Insulation Spider Report” van het Zwitserse Swisspor uit 2015. In het huidige rapport is ook gekeken naar de ontwikkelingen en materialen zoals ze nu op de markt zijn in Europa. Het rapport geeft een beoordeling voor vlak dak, buitengevelisolatie, perimeterisolatie en geventileerde gevels, waarbij steeds is gekeken op basis van gelijke R-waarden. EPS scoort zeer goed op vrijwel alle toepassingen.

2018 – REPORT Multi-criteria Comparison of Insulation materials

Op de Europese markt zijn tegenwoordig de meest uiteenlopende isolatiematerialen verkrijgbaar, allemaal met verschillende eigenschappen en specifieke voor- en nadelen, afhankelijk van hun toepassingsgebied. Behalve de om bouwkundige redenen relevante fysieke eigenschappen en de prestaties van de isolatiematerialen, worden ook duurzaamheidscriteria in de bouwsector steeds belangrijker. Veel mensen denken dat sommige isolatiematerialen duurzamer zijn dan andere. De duurzaamheidsclaims van een bepaald materiaal hebben vaak betrekking op één specifieke eigenschap die als vergelijkingsbasis wordt gebruikt. Dit zijn meestal eigenschappen zoals primair energieverbruik, recyclebaarheid of milieu-emissies.

De doelstelling van het rapport was een completere, meer gedifferentieerde en evenwichtiger aanpak om duurzaamheid te beoordelen. Het doel van de studie is het voorstellen van een evaluatie en vergelijking van verschillende isolatiematerialen in gangbare toepassingen op basis van meerdere criteria. De gekozen criteria betreffen de volledige levenscyclus van isolatie-materialen. In aanvulling op de klassieke levenscyclus-analysemethode, die nauw verband houdt met de technische prestaties van een product, heeft het Büro für Umweltchemie ook criteria opgenomen waaraan vaak weinig aandacht wordt besteed bij het beoordelen van de duurzaamheid van materialen. Dit zijn onder meer de installatiekosten, vijf aspecten om de geschiktheid van een materiaal voor de desbetreffende toepassing te meten, het risico op vrijkomen van gevaarlijke stoffen en het terugwinningspotentieel in de eindelevensduurfase.

De studie is bedoeld voor een breed publiek waaronder specialisten in de bouwsector, besluitvormers, politieke groeperingen, verenigingen en verschillende belanghebbenden. Het resultaat van de studie zijn prestatiescores voor de geëvalueerde criteria per isolatiemateriaal. Om deze prestatiescores inzichtelijk te maken is gekozen voor spindiagrammen. Het Büro für Umweltchemie heeft niet geprobeerd om de resultaten samen te voegen tot één enkele score. Dit was een bewuste keuze in het belang van transparantie. Hoewel een totaalscore voor gebruikers eenvoudiger zou zijn, wordt daardoor vaak niet duidelijk dat isolatiematerialen goed scoren op bepaalde criteria, en minder goed scoren op andere. In elk totaalscoresysteem moeten de criteria worden gewogen om ze te kunnen totaliseren. Het Büro für Umweltchemie wil deze beslissing aan de lezer overlaten omdat een weging altijd subjectief van aard is.

 

 

Rogier