Feiten

Over airpop bestaan veel vragen over specifieke thema’s. Hoe staat het met de brandveiligheid? Wat doet het met het milieu? Kan airpop veilig gebruikt worden met betrekking tot de gezondheid voor mens en dier?

Milieu
Airpop is volkomen onschadelijk voor het milieu. Dat geldt zowel voor het materiaal zelf als het gehele productieproces. Airpop heeft een zeer goede levenscyclusanalyse.

Het energieverbruik tijdens de productie is geringer dan bij andere isolatiematerialen. De hele mondiale airpop industrie gebruikt samen slechts 0,16 procent van de aardolieproductie. Daar staat tegenover dat met inzet van minder dan één barrel aardolie één woning voor zijn hele levensduur optimaal geïsoleerd is en dus een veelvoud aan energiebesparing oplevert. Airpop gaat lang mee en is als monomateriaal uitstekend en effectief te recyclen tot opnieuw airpop. Het is CFK-vrij.

Airpop en recycling
Airpop is volledig zonder downsizing te recyclen. Dat gebeurt op steeds grotere schaal. Zo kunnen burgers nu al in veel gemeenten airpop aanbieden bij de milieustraat. Dan wordt het weer verwerkt in nieuwe airpop -producten. Ook het bedrijfsleven zamelt steeds meer airpop in. De Nederlandse visindustrie is daarmee zover dat het de hele keten nagenoeg gesloten heeft. Dat is iets wat de airpop industrie voor al haar producten nastreeft en waaraan momenteel hard gewerkt wordt. Het aantal gemeenten dat meedoet aan dit initiatief groeit gestaag.

Ingezamelde airpop wordt op twee manieren verwerkt. Als ingezameld verpakkingsmateriaal wordt het doorgaans gemalen en gezeefd waarna de EPS-parels (de bouwstof van airpop) opnieuw worden bijgemengd met virgin (nieuw) polystyreen parels. Omdat deze parels al gestoomd zijn, scheelt dat behalve grondstof ook energie. Vaak ook worden de losse teruggewonnen parels ook direct gebruikt als vulling. Bijvoorbeeld van zitzakken. De andere manier is dat het ingezamelde airpop geperst wordt tot blokken en gesmolten tot polystyreen granulaat wat verwerkt wordt in allerlei harde kunststof vormdelen.

Airpop en brandveiligheid
Met airpop kan goed brandveilig worden gebouwd. In de bouw wordt het namelijk alleen de airpopsoort EPS SE toegepast. EPS staat voor Expanded Polystyreen, de vaste stof van airpop. Het SE staat voor Schwer Entflambar omdat aan het EPS een brandvertrager is toegevoegd. Dit in tegenstelling tot het airpop dat gebruikt wordt bij bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal.

Expanded Polystyreen ontwikkelt geen gevaarlijke rookgassen bij een brand. Zelfs veel minder dan bijvoorbeeld geverfd hout, wol of kurk. Dat geldt ook voor de airpopvorm EPS SE.

Maar wat als een object onverhoopt in vlammen opgaat? Dan heeft het gebruik van EPS SE nog een voordeel. Door de geringe massa (98 procent is immers lucht?) is de toegevoegde calorische waarde beperkt. Uit onderzoeken van Effectis is gebleken dat het gebruik van EPS in een object niet of nauwelijks bijdraagt aan de verspreiding van het vuur in geval van een brand.

In Nederland is de veiligheid van gebouwen gebaseerd op de prestatie eisen van de constructie. Elk isolatiemateriaal, dus ook EPS SE, wordt om zowel esthetische als technische reden afgewerkt achter een muur of gipsplaat. De mate van brandveiligheid van een gebouw wordt derhalve met name bepaald door de constructie-opbouw en nauwelijks door het isolatiemateriaal.

Gezondheid
Over airpop en de gezondheid van mens en dier kunnen we vrij kort zijn. Airpop is op generlei wijze schadelijk. Het is niet kankerverwekkend en omdat het volledig inert is, zelfs uitermate geschikt voor het verpakken van vers voedsel. Airpop levert geen allergische reacties op. Het geeft geen straling af en is vezel- en stofvrij. Dat geeft het een unieke eigenschap bij de verwerking: dat kan zonder handschoenen. Men hoeft geen beschermende kleding en een masker te dragen of een crème te gebruiken.