Hergebruik EPS (piepschuim) bij bodemdaling bespaart 300.000 euro

De openbare ruimte in West-Nederland verzakt en kostbaar onderhoud is noodzakelijk. Voor de wijken die indertijd (30-40 jaar geleden) zijn aangelegd op EPS is er echter goed nieuws: ditzelfde EPS kan weer worden hergebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van Sweco Nederland. In de gemeente Alphen aan den Rijn maakt dat een besparing mogelijk van € 300.000,-. Het hergebruik van EPS zorgt ook voor nog minder milieubelasting (MKI) en lagere materiaal- en transportkosten.

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem bouwrijp te maken, moet het terrein altijd op de een of andere manier worden opgehoogd. Op veel plaatsen is daarbij gebruik gemaakt van EPS (geëxpandeerd polystyreen) als licht funderingsmateriaal voor zettingsvrije, onderhoudsarme en vorstwerende constructies in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Na verloop van tijd kunnen openbare ruimtes door bodemdaling dusdanig verzakken, dat onderhoud noodzakelijk is. Wanneer gemeentes ertoe overgaan de openbare ruimte te reconstrueren en herstellen, gaat de voorkeur uit naar de meest zettingsarme en duurzame oplossing. Hergebruik van bestaande EPS ondergrond is de een duurzame en circulaire keuze, en bovendien een economisch erg aantrekkelijke optie: bij hergebruik van 3500 m2 EPS kan een gemeente tot € 300.000 besparen.

Om de herbruikbaarheid van EPS aan te tonen is deze getoetst op volumegewicht (wateropname) en korte-duur druksterkte. Bij een analyse in West-Nederland is aangetoond dat de gewichtstoename van de daar aanwezige EPS lager is dan maximale aangeraden 5%. Ook de minimale korte-duur druksterkte viel binnen de norm.

Het is dus technisch mogelijk om vrijkomend EPS te hergebruiken. Gemeentes kunnen hiermee de milieubelasting (MKI waarden), én materiaal- en transportkosten van deze project fors verlagen.

Meer informatie over EPS in de Grond- Weg- en Waterbouw? Kijk verder in onze bibliotheek https://stybenex.nl/bibliotheek/grond-weg-en-waterbouw/

bron: Land + Water, maart 2020

Nicolette