Informatie over EPS in het Landelijk Afvalbeheerplan verduidelijkt

De informatie over EPS in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is op verzoek van Stybenex verduidelijkt. Het gewijzigde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is op 2 maart 2021 in werking getreden. Daarin staat ook een sectorplan dat hoogwaardige recycling van EPS ondersteunt.

Transitie naar circulaire economie

Het beleidskader van het LAP bevat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Het beschrijft het beleid voor traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen, recyclen, verbranden en storten. De bijdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar een circulaire economie is ook vormgegeven in het LAP. Het LAP3 zal het laatste landelijk afvalbeheerplan zijn. Hierna wordt het opgevolgd door het eerste Circulair Materialenplan.

Sectorplan voor EPS

LAP3 bevat 80 sectorplannen die o.m. het verwerkingsbeleid voor de betreffende afvalstoffen beschrijven (minimumstandaard). De minimumstandaarden geven aan wat de minimale hoogwaardigheid is van de verwerking van een bepaalde afvalstof. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Om beter aan te sluiten op de praktijk is op verzoek van Stybenex de informatie over EPS verduidelijkt in de tweede wijziging van het LAP3.

EPS hoogwaardig verwerken

De leden van Stybenex hebben de voorkeursvolgorde voor recycling van EPS vastgelegd in een beslisboom. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen EPS-verpakkingsafval, EPS-bouwafval en EPS-sloopafval. Het gewijzigde LAP3 benoemt nu op verzoek van Stybenex niet alleen EPS-bouwafval, maar ook EPS-sloopafval. Om “redenen van uitvoerbaarheid” is in het gewijzigde sectorplan echter geen ander beleid geformuleerd  voor EPS van de bouwplaats en EPS afkomstig uit sloopprojecten. De leden van Stybenex hebben die stap alvast wel gezet.

Maximaal hergebruik van EPS

EPS dat tegenwoordig wordt gebruikt, kan eindeloos worden hergebruikt. In het verleden is echter in de bouw EPS gebruikt met een brandvertrager die inmiddels niet meer op de markt mag worden gebracht, ook niet in recyclaat. Stybenex wil ook deze EPS die vrijkomt bij sloopprojecten weer in de kringloop terugbrengen. Hergebruik van deze EPS uit de sloop en renovatie is mogelijk door een fysische behandeling in de nieuwe fabriek van PS Loop.

Download de EPS Beslisboom.

Lees meer over het recyclen van EPS op SlimIsoleren: De oneindige levensloop van 100% recyclebaar EPS.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Rogier