Kunststoffen – de feiten

Tijdens de Kunststoffenbeurs 2019 in Düsseldorf, publiceerde PlasticsEurope (de Vereniging van Plasticfabrikanten van Europa) een analyse van de Europese kunststof industrie.

Plastics – the Facts 2019 laat zien wat de rol is van kunststoffen in onze economie. Het rapport geeft inzicht in Recycling data en andere interessante feiten. De cijfers tonen hoe belangrijk kunststof is voor onze economie en hoe de industrie haar verantwoordelijkheid neemt en al heeft genomen in Circulariteit en verduurzaming. In Europa wordt al meer dan 42% van de kunststof verpakkingen gerecycled. In Nederland al meer dan 50%.

airpop – EPS. Producten die beschermen en isoleren.

FEIT. We praten over “plastic” alsof dit één materiaal is. Dat is niet zo. Net zoals er verschillende soorten bier zijn met elk hun eigen smaak en eigenschappen, zo zijn er ook veel verschillende soorten kunststoffen.

FEIT. De levensduur van producten varieert van minder dan een jaar (verpakking) tot meer dan 50 jaar (bouw)

FEIT. De kunststoffen industrie biedt werk aan meer dan 1,6 miljoen mensen in Europa

FEIT.In 2018 werd 9,4 miljoen ton kunststof verpakkingsmateriaal verzameld om te worden gerecycled

FEIT. In de “Plastics 2030” vrijwillige beloftes van de Kunststof Industrie zijn ambitieuze doelen en initiatieven vastgelegd waardoor hergebruik en recycling van kunststof nog verder toenemen de bijdrage aan de Circulariteit verder wordt verhoogd      

Rogier