Meer werk door minder energie

Investeren in extra energiebesparing is een forse stimulans voor de werkgelegenheid. Daarmee kunnen tot 2020 tussen bruto 212.000 en 351.000 arbeidsjaren extra worden gecreëerd. De bouw zou hiervan het meest profiteren.

Dat staat in het rapport ‘Bouwen en banen’ dat SEO Onderzoek samenstelde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De netto werkgelegenheid zou tussen 67.000 en 110.000 arbeidsjaren liggen. Los van de positieve gevolgen voor de werkgelegenheid leidt energiebesparing tot een reductie van energiekosten tussen een en anderhalf miljard euro. De onderzoekers keken naar de gebouwde omgeving en gebruikten twee scenario’s. Het eerste gaat uit van 2 procent energiebesparing per jaar tot 2020. Hiermee is een investering gemoeid van ruim 2,5 miljard euro per jaar. Dat is minder dan de overheid nu van plan is in windmolenparken te steken.

Bij het tweede scenario wordt uitgegaan van een energiebesparing van meer dan 2 procent per jaar. Daarbij is aangenomen dat de energetische kwaliteit van koopwoningen wordt verbeterd naar energielabel C en van huurwoningen naar energielabel B. Uitgaande van deze gang van zaken moet ruim 33 miljard worden geïnvesteerd, ofwel zo’n 4 miljard per jaar.

Energiebesparing pakt niet alleen gunstig uit voor de bouw, zo constateren de onderzoekers van SEO. Het Het is ook gunstig voor toeleveranciers van de sector. Uitgaande van het eerste scenario zou de energiebesparing de Nederlandse economie jaarlijks 3,8 miljard extra omzet opleveren. Het tweede scenario ruim 4 miljard euro en de indirecte omzet iets meer dan 2 miljard. De analyse geeft een goed beeld van het verband tussen energiebesparingsbeleid en werkgelegenheid.

Bron: Cobouw

admin