EPS-recycling: Nederland op nummer één in Europa

Nederland is de nummer één in Europa als het gaat om EPS inzameling en recycling.

Begin deze maand is het overzicht gepubliceerd van de Europese EPS-recycling cijfers. In opdracht van EUMEPS, de Europese koepelorganisatie van EPS bedrijven, heeft Conversio Market & Strategy (Duitsland) een nieuw rapport opgesteld over de voortgang van EPS inzameling en recycling in de diverse Europese landen (2018 – EPS Recycling in Europe 2017).

EPS is een mono-materiaal, wat betekent dat het steeds  opnieuw kan worden gerecycled. EPS is het enige isolatiemateriaal dat aantoonbaar in grote hoeveelheden wordt gerecycled. Schoon en droog materiaal kan direct worden gebruikt voor nieuwe EPS producten. Andere stromen kunnen worden aangeboden bij PS Loop in Terneuzen om via een ingenieus systeem weer als basis grondstof voor EPS te kunnen worden ingezet.

Door vrijkomend EPS (denk aan verpakkings-EPS of EPS restmateriaal uit de bouw) in te zamelen en te recyclen wordt zowel grondstof als energie bespaard. In Nederland wordt al sinds de tachtiger jaren EPS ingezameld, en de laatste jaren nemen steeds meer gemeenten en bedrijven deel aan deze bijdrage aan de circulaire economie. Een belangrijk deel van de inzameling van EPS verpakkingsmateriaal gebeurt via de gemeentelijke milieustraten. In opdracht van Stybenex wordt dit jaarlijks geïnventariseerd.

 

Rogier