Nederlandse Isolatie Industrie wil hogere eisen (persbericht 23 maart 2012)

De Nederlandes producenten van ondoorzichtige isolatie eisen bij monde van hun kersverse voorzitter Dick Tommel hogere eisen aan isolatie.

Nederlandse Isolatie Industrie (NII) wil scherpere normering (Nieuwkoop, dinsdag 23 maart 2010)

Met de nieuwe verkiezingen voor de deur, breekt de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) een lans voor robuustere energiebesparende maatregelen. De NII verzoekt de politiek om nog eens kritisch te kijken naar het nieuwe Bouwbesluit van VROM. Onderdeel van het besluit is een verhoging van de minimale Rc-waarde van 2,5 naar 3,5. Dick Tommel, de nieuwe voorzitter van de NII, noemt de verhoging een stap in de goede richting. Maar hij benadrukt dat ingrijpender maatregelen nodig zijn, om aan de steeds scherpere EPC-eisen te voldoen. De NII mikt op een verhoging van de Rc-waarde naar tenminste 5,0. Tommel zegt te hopen op snelle vervolgstappen.
Meer informatie:
Nederlandse Isolatie Industrie – NII
Tel.: 0172 57 53 06
Email: info@nii.nl
Web: www.nii.nl

admin