Niet elk dak geschikt voor zonnepanelen: de eisen in kaart gebracht

Dankzij de grote drukvastheid, het lage soortelijke gewicht en de hoge isolatiewaarde is bij de isolatie van platte daken het gebruik van EPS vaak favoriet. Juist ook voor de plaatsing van PV-installaties zijn dat gunstige eigenschappen. Maar let op: niet ieder dak is zomaar geschikt voor zonnepanelen.

Stybenex liet BDA Dakadvies daarom alle relevante regelgeving voor daken in kaart brengen. Een hulpmiddel voor opdrachtgevers, aannemers en verzekeraars om te borgen dat het dak voldoet aan de basisvoorwaarden voor het toepassen van zonnepanelen. Het rapport van BDA Dakadvies geeft een overzicht van de toepasselijke normen en richtlijnen die in de Nederlandse dakenbranche gelden voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekking (flexibele dakbedekking). Inclusief de eisen bij de toepassing van PV-installaties op deze daken.

Lees hier het uitgebreide onderzoeksrapport

Rogier