Officiële start PS Loop, het project om HBCD-houdende EPS te kunnen recyclen.

Op 6 november jl. vond in Amsterdam de Inauguratie en General Assembly plaats van de deelnemers aan het project PS Loop. EPS staat vooral bekend als thermisch isolatiemateriaal en als optimale oplossing voor verpakkingstoepassingen en is het enige materiaal wat sinds 1962 structureel wordt ingezameld ter recycling. EPS past hierdoor optimaal in de Europese strategie van Circulaire Economie. Met het project PS Loop in Terneuzen is het nu mogelijk om ook HBCD-houdende EPS te recyclen. Het project wordt ondersteund vanuit Europa (DG Environment) en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu.

EPS
EPS staat voor Expandable Polystyrene. Het is een uniek materiaal wat vele toepassingsmogelijkheden heeft door een set aan zeer goede eigenschappen. EPS wordt het meest toegepast als isolatiemateriaal in bouwtoepassingen, maar we zien het ook als licht-ophoogmateriaal in de GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw, als veelzijdig en soms als uniek verpakkingsmateriaal of gewichts-besparende invullingen in betonconstructies, maar ook bij het opvangen van trillingen van bijvoorbeeld railverkeer.

PS Loop
HBCD is lange tijd toegepast als brandvertrager in diverse producten, waaronder ook EPS. HBCD is aangemerkt als POP en mag sinds aug. 2015 niet meer geproduceerd worden en het mag ook niet meer in nieuwe producten op de markt worden gebracht. De grenswaarde voor nieuwe producten is 100 ppm en dit heeft consequenties voor de recycling van HBCD-houdende EPS.

Het project PS Loop is een Europees samenwerkingsverband waarbij partijen uit de hele EPS keten (van grondstof tot verwerking) betrokken is. In Terneuzen wordt op het terrein van ICL een proeffabriek voor de fysische recycling van HBCD-houdende EPS en XPS. HBCD kan in principe door verbranding worden vernietigd, maar sind kort is ook PS Loop als methode ter vernietiging van HBCD toegelaten.

Hierbij sluit PS Loop uitstekend aan bij de Europese doelstellingen van de Circulaire Economie, omdat uit de HBCD het broom kan worden herwonnen en ook de Polystyreen basispolymeer behouden blijft om opnieuw te kunnen worden ingezet voor de productie van nieuwe EPS producten. Deze manier van recyclen voor HBCD-houdende EPS is nu Europees officieel aangemerkt als toegelaten methode om HBCD te vernietigen en daarbij de grondstof voor EPS te behouden.

PS Loop oriënteert zich over de inzameling van HBCD-houdende EPS stromen en stromen die verdacht zijn HBCD-content te bevatten boven de Europese grenswaarde (1000 ppm). Een kleine hoeveelheid HBCD kan dus een schone stroom (onbedoeld) verontreinigen. Meten is dus een voorwaarde om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de ingezamelde EPS.

Sterk EPS ketenproject
Nu is er naast het zeer succesvolle project voor het inzamelen en recyclen van EPS verpakkingen, het inzamelen en recyclen van EPS viskisten en het inzamel- en recycleschema voor EPS Gardentrays een mogelijkheid om ook EPS afkomstig uit de bouw altijd te kunnen recyclen. Het project PS Loop wordt ondersteund door partijen uit de hele keten (van grondstofproductie, EPS producenten, verwerkers, tot aan EPS recyclers en alle betrokken partijen). Met deze unieke samenwerking neemt de EPS industrie met het project PS Loop haar verantwoordelijkheid in inzake HBCD-houdende EPS. EPS recycling via PS Loop sluit uitstekend aan bij de Europese doelstellingen rondom Circulaire Economie.

Milieuprestatie
Omdat het EPS optimaal wordt gerecycled, zien we dat ook terug in de LCA en EPBD van EPS producten van de deelnemers. In Nederland is dit van toepassing op EPS van de leden van Stybenex. Duidelijk is dat recyclen altijd beter is dan verbranden.

Stybenex
Stybenex is een van de partijen aan de oorsprong van PS Loop Namens Stybenex en haar leden heeft voorzitter dhr. W.J. de Boer op 6 november de deelname officieel bevestigd.

Vervolg
In de loop van 2018 zal de fabriek in Terneuzen operationeel zijn en zal de ingezamelde EPS kunnen worden verwerkt. Na 2018 zal het concept in meerdere Europese landen in een passende schaal worden overgenomen door lokale partijen.

Informatie
De ontwikkelingen staan niet stil. Via de website van PS Loop – www.polystyreneloop.org – is steeds de meest actuele informatie verkrijgbaar.

10 Sterke punten van EPS

  1. EPS is (en blijft) sterk isolerend
  2. EPS is ongevoelig voor vocht
  3. EPS is zeer vorm- en drukvast
  4. EPS is brandvertragend gemodificeerd
  5. EPS is duurzaam en milieuvriendelijk
  6. EPS is volledig recyclebaar
  7. EPS is veilig in verwerking en gebruik
  8. EPS is grondwater neutraal
  9. EPS is makkelijk verwerkbaar
  10. EPS kent geen degradatie van eigenschappen

EPS, een materiaal met meer dan 55 jaar betrouwbare ervaring.

admin