Over Stybenex

Wie is Stybenex?

Stybenex is de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van piepschuim (officieel: airpop® of EPS) producten. We behartigen de belangen van onze leden binnen diverse verenigingen, organisaties en commissies. We stimuleren het gebruik van airpop® als isolatie- en verpakkingsmateriaal, want wij zijn ervan overtuigd dat het de beste keuze is als isolatiemateriaal en voor verpakkingen.

We geven voorlichting en we zetten eigen studies en onderzoeken op over airpop® toepassingen. Ook doen we mee in onderzoeken van andere partijen in de markt. Als branchevereniging vertegenwoordigt Stybenex haar leden bij overheidsinstanties en tal van andere organisaties en alle relevante netwerken, nationaal en internationaal.

Stybenex en/of haar leden zijn betrokken bij diverse relevante verenigingen in Nederland, zoals de

  • NII (Nederlandse Isolatie Industrie),
  • Federatie NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).
  • NRK Verpakkingen
  • NVC (Nederlands Verpakkingscentrum).
  • NVTB (Nederlandse Verbond Toelevering Bouw)

Verder zijn we zelfstandig of als lid vertegenwoordigd in

  • Colleges van Deskundigen (ISDA, SKG IKOB, Insula) met betrekking tot EPS isolatie in diverse toepassingen; buitengevelisolatie, spouwmuur- en platdakisolatie en na-isolatie.
  • adviesraden van diensten voor bouwmaterialen en bouwprocessen (SGS INTRON en ISSO/BCRG.) en
  • relevante NEN en CEN commissies betreffende de thermische prestatie van gebouwen en berekeningsmethoden voor energiebesparing door middel van isolatie.

Internationaal nemen we direct of indirect deel in de

  • Europese airpop-branchevereniging EUMEPS (European Manufacturers of EPS), voor de sector bouwproducten en voor verpakkingen (Power Parts). EUMEPS is actief in tal van Europese initiatieven met betrekking tot energiebesparing, milieu en brandveilig bouwen.
  • Construction Products Europe (CPE), de Europese koepel van bouwtoeleveranciers.

Europese richtlijnen

Onze leden voldoen aan de wettelijke plicht om alle EPS airpop®  in een brandvertragende versie voor bouwisolatie met CE-markering te leveren. In civiele  toepassingen (Grond- Weg- en Waterbouw, GWW) leveren zij conform de Europese normen (EN 14933 en de EN 13172). De leden verstrekken voor alle producten op verzoek een Prestatieverklaring ofwel DoP (Declaration of Performance). Hierin geeft de fabrikant aan welke declaraties hij geeft voor de van toepassing zijnde verplichte eigenschappen (volgens de Europese richtlijnen EN 13163 of EN 14933).

Diverse leden hebben hun interne kwaliteit gecertificeerd op basis van ISO-normen 9001 en ISO 14000. Voor producten en systemen zijn zij in het bezit van de passende (private) keurmerken.

Contactgegevens

Stybenex is opgericht in 1976 in Zaltbommel en is nu gevestigd te Nijmegen. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40 34 10 06.

Voorzitter: W.J de Boer.

Directeur / secretaris: ir. H.E. (Eric) Las.

Contact opnemen kan via

info@stybenex.nl

+31 (6) 2297 1566