Stybenex reactie op uitzending Zembla 23 mei 2018

De Zembla uitzending van 23 mei behandelde de brandveiligheid van gebouwen in het algemeen en die van isolatiematerialen in het bijzonder. Er wordt in de uitzending ook gerefereerd aan de brand de Londense Grenfell toren (juni 2017).

Stybenex heeft met overtuiging aan de uitzending meegewerkt en heeft de volgende feiten ingebracht:

Allereerst betuigen de leden van Stybenex  hun medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van de brand in de Londense Grenfell toren.

Het drama is zeer waarschijnlijk een gevolg van een complex aan factoren. Overigens werd in dit gebouw geen EPS toegepast.

In Nederland is EPS een zeer populair isolatiemateriaal dat wordt toegepast in woningen en gebouwen. Al ruim 60 jaar. Alle isolatiematerialen voldoen aan de Nederlandse wetgeving en zijn bedoeld om zuinig met energie om te gaan. Dat is belangrijk om de doelstellingen van de internationale klimaatakkoorden te realiseren. Isolatie bespaart bovendien grondstoffen en stookkosten.

  1. De Nederlandse overheid stelt zeer strenge eisen aan de brandveiligheid van constructies en bouwmaterialen. Dat geldt ook voor isolatiematerialen. Alle in Nederland toegepaste isolatie moet voldoen aan die strenge wettelijke eisen. Dat geldt ook voor EPS. Op 23 mei heeft minister Ollongren vragen van Zembla beantwoord naar aanleiding van de uitzending. Voor de volledige reactie van minister Ollongren: https://zembla.bnnvara.nl/data/files/1081609862.docx
  2. In Nederland worden alle isolatiematerialen aan zeer solide brandtesten onderworpen. Dat geldt ook voor EPS.
  3. Isolatie speelt een verwaarloosbare rol bij branden. In gevels zit het isolatiemateriaal immers tussen steen en cement. Bij een brand zal in eerste instantie de inventaris (gordijnen, houten kozijnen, meubilair etc.) branden en vervolgens brandt de constructie en uiteindelijk ook de isolatie.
  4.  Isolatie moet altijd volgens de voorschriften worden toegepast. Dat geldt ook voor het onderhoud van gebouwen inclusief het herstel van bijvoorbeeld beschadigde/doorboorde muren.

Voor nadere informatie:

Woordvoerder namens Stybenex: Jan Noordegraaf,

06-22467044   info@stybenex.nl

Nicolette