Woningisolatie particulieren

In Nederland is circa de helft van de woningvoorraad niet of slecht geïsoleerd. Dat zorgt in de praktijk ongeveer voor 80 procent van de CO2-uitstoot. Niet alleen voor het klimaat, ook voor de bewoner is er veel te winnen met een goede isolatie. Gemiddeld is het energieverbruik in de bestaande bouw een 230 kWh per vierkante meter. In een opgeleverd nieuwbouw huis van vòòr 2012, is dat nog 65 kWh per vierkante meter. Daarmee is het na-isoleren van een bestaande woning doorgaans al snel rendabel.

En daar speelt airpop een eminente rol.

Waarom isoleren?
Een goede woning biedt veel leefcomfort en een gezond binnenmilieu en een lage energierekening. Dat is een belangrijke reden om een bestaande woning beter te isoleren. Ook de zorg voor het klimaat is belangrijk. Fossiele brandstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Na-isoleren loont daarom om veel redenen:

 • na-isolatie vergroot het comfort.
 • na-isolatie spaart energie en dus geld.
 • na-isolatie vermindert de aanslag op de fossiele brandstoffen
 • na-isolatie zorgt voor minder CO2-uitstoot en is dus goed voor het klimaat
 • na-isolatie zorgt voor een beter Energielabel dat verplicht is bij de verkoop van uw huis.
 • na-isolatie verhoogt de waarde van de woning.

Een goede aanpak
Recent opgeleverde woningen zijn voorzien van isolatie en energiezuinige voorzieningen volgens een vooraf opgezet plan. Dat geldt niet voor de meeste bestaande huizen. Vaak is daar door de (vorige) eigenaar wel het een en ander gedaan maar mist een overall aanpak. En dat is belangrijk wil je zo efficiënt mogelijk een goed resultaat bereiken. Een goed plan van aanpak kent de volgende vuistregels:

 • beperk eerst de energievraag (isolatie), triplegras, luchtdichtheid, gestuurde ventilatie.
 • gebruik zoveel mogelijk duurzame energie (zonne-windenergie en warmtepomp)
 • indien toch energie uit fossiele brandstof nodig is, gebruik het dan zo efficiënt mogelijk (HR-ketels.)

Deze site beperkt zich tot het eerste deel van het eerste punt omdat daar de grootste winst te halen is. Het heeft tenslotte geen zin een HR ketel te plaatsen als die warmte vervolgens overal weglekt. Bij een bestaand huis gaat het om het isoleren van het dak, de wanden en de vloer. Dit kan niet zonder dat er ook isolerende HR++ beglazing wordt toegepast (meer info: milieucentraal.nl.).

Ook bij na-isolatie gaat het om rendement versus investering. Het meest effectief is veelal het isoleren van het dak. Het maakt niet uit of het plat of hellend is. Daarna volgt isolatie van de gevel en daarna de vloer. Behalve een besparing zorgt dit laatste zeker ook voor een enorme comfortverhoging tegen een geringe investering.

Waarom isoleren met airpop?
Voor particuliere woningbezitters is het gebruik van airpop voor na-isolatie zeer aantrekkelijk. Het is bijzonder duurzaam, milieuvriendelijk en al gauw renderend. Daarbij maakt het niet uit of hij het werk zelf doet of laat uitvoeren.

 • airpop is een passieve hoogwaardige vorm van isolatie. Mits goed aangebracht gaat het levenslang mee zonder onderhoud.
 • airpop een hoogwaardige risicoloze spouwisolatie voor bestaande woningen.
 • airpop geeft een uitstekende dak- en vloerisolatie tegen acceptabele kosten.
 • airpop is zeer milieuvriendelijk
 • airpop is goed brandveilig toe te passen.
 • airpop is plezierig zonder beschermende maatregelen te verwerken.
 • airpop is volledig recyclebaar.
 • airpop is vochtongevoelig en damp open.

Oplossingen
Voor zowel het isoleren van het dak, de wanden en de vloer zijn er aantal mogelijkheden met airpop. Daarvan zijn er enkele ook goed zelf uit te voeren.

Uw voordeel
De kost gaat voor de baat uit. Ook bij na-isolatie. Op het internet zijn er talloze sites waar men kan berekenen wat de investering en de terugverdientijd van een bepaald soort isolatie is. Probleem is wel dat er heel veel verschillende uitgangspunten gehanteerd worden. Daarmee wordt het er niet duidelijker op. Wij geven hier globaal wat men verwachten kan met airpop:

 • Een goede dakisolatie is nagenoeg altijd rendabel want de investering is over het algemeen in twee jaar terug verdiend. Soms zelfs in minder tijd als er op de bovenste verdiepingen al flink werd verwarmd. Het omgekeerde gebeurt soms ook: door dat de bovenste verdiepingen van een huis na dakisolatie veel comfortabeler zijn, worden ze ook meer gebruikt. Waardoor er ook meer gestookt wordt.
 • Het na-isoleren van de spouw is een zeer interessante optie. Een woning, gebouwd tussen 1930 en 1975, verbruikt ca 9 kubieke meter gas per vierkante meter gevel minder als deze met gebonden airpop parels wordt nageïsoleerd. Een terugverdientijd van 30 maanden is daarom zeker realistisch. Daar mag u nog een enorme comfortverhoging en een betere verkoopprijs voor uw woning door een beter energielabel bij optellen! Het vullen van een spouwmuur vraagt professionele apparatuur. Een IKOB/BKB gecertificeerd bedrijf beschikt hierover.
 • Vloerisolatie verhoogt het wooncomfort enorm en geeft minder koude trek over de grond. Met airpop platen is vloerisolatie door iedereen te realiseren. Ook bij (zeer) vochtige kruipruimten is airpop uitermate geschikt en effectief. Terugverdientijden van vier jaar zijn geen uitzondering. Een alternatief voor vloerisolatie is het isoleren van de bodem met dichte zakken gevuld met airpop -parels. Dit is eenvoudiger maar heeft een langere terugverdientijd.

Subsidies
De tijd dat er vanuit de Landelijke overheid veel geld gepompt werd in woningisolatie is voorbij. Momenteel is er vanuit die hoek geen enkele echte subsidie meer voor het isoleren van een particuliere woning. Wel is de BTW een aantal jaren tot medio 2015 naar 6 procent verlaagd als u het werk laat uitvoeren.

Iets beter gesteld is het niet enkele provinciale en gemeentelijke stimuleringsregelingen vooral in het noorden van het land. Daar zijn nog wat mogelijkheden. Maar al met al doet u er wijs aan, op eigen kracht te varen. Daarbij maakt de op langere termijn steeds stijgende energieprijs die keuze voor u wel steeds makkelijker.