Toezeggingen duurzaamheid Europese kunststofindustrie

De Europese kunststofindustrie en waardeketen presenteren hun beloftes en toezeggingen voor een duurzamere kunststofindustrie.

Op 11 december 2018 organiseerden 13 organisaties uit de hele kunststofwaardeketen hun eerste jaarlijkse evenement “De EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit“, waar zij de status presenteerden van hun vrijwillige beloftes en toezeggingen ten overstaan ​​van de media, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Na de opening door mevrouw E. Bieńkowska, EU-commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB, hadden de verschillende sprekers één gemeenschappelijke boodschap: de Europese kunststofindustrie en waardeketen omarmen de circulaire economie en hebben een uitgebreid en ambitieus pakket van vrijwillige maatregelen om de kringloop voor kunststoffen te sluiten. Alle toezeggingen zullen worden gecheckt en de industrie is klaar om nauw samen te werken met autoriteiten en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald.

Het bereiken van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de industrie, het vereist steun van nationale autoriteiten, Europese wetgevers en ook van consumenten. Meer inzameling en betere scheiding is nodig om recycling verder te verbeteren.

Enkele vertegenwoordigers van de industrie maakten van de gelegenheid gebruik om te waarschuwen voor de negatieve gevolgen die de voorgestelde richtlijn voor eenmalig gebruik van kunststoffen kan hebben voor bedrijven en werkgelegenheid in de Europese Unie, om nog maar te zwijgen van mogelijke onbedoelde negatieve milieueffecten.

Presentaties werden gegeven door verschillende federaties en associaties, zoals

 • AISE (Schoonmaak- en Onderhoudsproducten),
 • ECRA (Tapijt en Karpetten Producenten),
 • EDANA (vezelvlies producenten),
 • EFBW (gebotteld water),
 • EUMEPS (piepschuim),
 • EuPC ((kunststofverwerkende bedrijven),
 • PCEP, (Polyolefin Circulaire Economie Platform),
 • Petcore Europe (vertegenwoordiging van de  volledige PET-waardeketen in Europa),
 • PSE (sectorgroep van PET-folie- en plaatproducenten),
 • PlasticsEurope (kunststoffenorganisaties),
 • PRE (vertegenwoordiging van kunststofrecyclers) en
 • VinylPlus (Europese PVC-industrie).

Het evenement “De EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit” zal jaarlijks worden georganiseerd om een ​​openbare rapportage en transparante dialoog met belanghebbenden over de voortgang van de sector te waarborgen.

Nicolette