Veel gebruikte termen

In de wereld van de isolatie regeren een groot aantal termen waar de niet professional zich geregeld in verslikt. Toch zijn de eigenschappen van airpop (EPS) beter te vergelijken als u precies weet wat er staat. Daarom verklaren we hieronder een aantal begrippen en termen.

Airpop bestaat een materiaal dat in verschillende dichtheden voor 98 procent uit lucht bestaat. De rest is Expanded Polystyreen (EPS). Airpop is de algemene naam, als we het over technische en fysieke eigenschappen hebben, gebruiken we de generieke naam EPS.

Lambda waarde
Bij de gangbare isolatiematerialen wordt vaak gesproken over de warmtegeleidingscoëfficiënt. Die wordt uitgedrukt met het λ-teken (lambda). Hoe slechter een materiaal geleidt, des te beter het isoleert. Ergo: hoe lager het getal achter de lambdawaarde, des te beter. Een typische lambdawaarde voor wit EPS is 0,036 W/m.K en grijs EPS 0,032 W/m.K. Dat is een stuk beter dan gevelbaksteen met 1,28 W/m.K.

Rc waarde
Een andere gebruikte rekengrooteenheid is de zogenaamde Rc waarde in m2 K/W. Voor de natuurkundigen onder ons: R staat voor resistance: weerstand. Met de c wordt hier de totale constructie aangeduid. De Rc staat voor de warmteweerstand van de hele constructie, doorgaans een gebouw. Dat is de mate waarin de constructie, bijvoorbeeld een muur, in staat is, de warmte tegen te houden. Hier geldt hoe hoger de Rc waarde, des te beter de muur isoleert. (en dus des te lager de lambda waarde). De R-waarde reken je uit door de dikte van het materiaal te nemen (eenheid in meters) en die te delen door de warmtegeleidingscoefficient (R=d/lambda). Eenvoudig gezegd is de optelsom de R-waarde van de verschillende materialen in een constructie tezamen de Rc.

Koudebruggen
Een koudebrug of cold spot is eigenlijk niets anders dan een plek waar de isolatie in een constructie, onderbroken is en de kou van buiten ‘doorslaat’ naar binnen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij oudere gebouwen met een smallere spouw waarbij men te kwistig is geweest tijdens het metselen. Daardoor ontstaan zogenaamde metselbaarden die in de spouw verbinding maken met de tweede muur. Daarom is het belangrijk dat men voor dat men tot na-isolatie van een bestaande spouwmuur overgaat, deze eerst laat inspecteren door een deskundige.

Reflectie
Bepaalde oppervlakken kunnen warmte terugkaatsen, reflecteren. Dat is de gedachte achter bijvoorbeeld de radiatorfolie waarvan men het idee heeft dat het vast wel iets zal doen. Theoretisch klopt dat ‘iets’. Maar het aluminium folie geleidt weer stukken beter dan bijvoorbeeld EPS. De reflecterende laag zal zijn reflecterende werking vervullen maar is pas echt effectief wanneer achter deze folie zich goede isolatie zoals EPS bevindt.

Cachering
Dat gebeurt bij cachering. Daarbij is een (dikke) laag airpop voorzien van een toplaag, vaak een reflecterende folie. De folie reflecteert een deel van de koude terwijl de rest grotendeels wordt afgestopt door het EPS. Het gevolg: een nog betere isolatie. In dat verband bestaan er ook zogenaamde multifolies. Het effect van die meerdere lagen is minder dan menigeen beweert. Reflecterende folies functioneren alleen wanneer er ook een lucht laag aanwezig is en halen nooit de Rc waarden die met airpop zijn te bereiken.

EPS SE
SE is de aanduiding dat aan het materiaal een brandvertrager is toegevoegd. In Nederland is voor bouwtoepassing veelal sprake van een “SE-kwaliteit” en voor verpakking niet.

LCA
LCA staat voor Life Cycle Analyses. Het is een analysemethodiek die een objectieve vergelijking tussen verschillende materialen mogelijk maakt. Eenvoudig verklaard geeft een LCA de impact weer op het milieu (water, lucht en grond) Uit de voorlopige cijfers van een grootschalig LCA voor isolatiemateriaal blijkt dat EPS heel goed scoort. De vele dubo keurmerken die EPS kent en de gunstige data in de nationale milieu database bevestigen dit.