Veiligheid en gezondheid

EPS airpop® en gezondheid

EPS airpop® is op generlei wijze schadelijk. Het is niet kankerverwekkend en omdat het niet reageert met andere stoffen, heel geschikt voor het verpakken van vers voedsel. EPS airpop® levert geen allergische reacties op. Het geeft geen straling af en is vezel- en stofvrij. Verwerking kan dus zonder handschoenen, beschermende kleding of een masker te dragen.

Download de brochure “Gezond bouwen en isoleren” 

EPS airpop®  en brandveiligheid

Met EPS airpop® kan brandveilig worden gebouwd. In de bouw wordt namelijk alleen EPS “SE” toegepast. SE staat voor Schwer Entflambar. EPS SE is moeilijk ontvlambaar omdat  een brandvertrager is toegevoegd.

Expanded Polystyreen (en EPS SE) ontwikkelt géén gevaarlijke rookgassen bij een brand, in tegenstelling tot bijvoorbeeld geverfd hout, wol of kurk.  Uit onderzoeken van Effectis is gebleken dat het gebruik van EPS airpop® in een gebouw niet of nauwelijks bijdraagt aan de verspreiding van het vuur in geval van brand. In Nederland is de veiligheid van gebouwen gebaseerd op de prestatie eisen van de constructie. Elk isolatiemateriaal wordt om zowel esthetische als om technische reden afgewerkt achter een muur of gipsplaat. De mate van brandveiligheid van een gebouw wordt daardoor met name bepaald door deze constructie-opbouw en nauwelijks door het isolatiemateriaal zelf.

Download het informatieblad ” de vlamvertrager Polymeric FR”

Meer over brandveiligheid