Brandveiligheid van EPS

Brandveilig isoleren

Als het om brandveilig isoleren gaat, worden materialen soms niet op de juiste manier beoordeeld. De wetgeving is echter duidelijk. Met betrekking tot de brandveiligheid stelt het Bouwbesluit eisen aan de toegepaste constructies in gebouwen. Dit betekent dat het brandgedrag van een kaal isolatiemateriaal niet relevant is. Het gedrag van de totale constructie (binnen-, buitenzijde en isolatiekern) is bepalend. EPS airpop® isolatie wordt altijd beschermd door andere materialen. Het isolatiemateriaal komt pas in aanraking met de brand als het beschermend materiaal is bezweken en dan is een gebouw al meestal niet meer te redden. Op deze pagina leest u waarom isoleren met EPS airpop® brandveilig is.

EPS airpop® voldoet aan alle veiligheidseisen

Als EPS airpop® op de juiste manier is geinstalleerd, bestaat geen enkel verhoogd brandrisico. De Nederlandse overheid stelt zeer strenge eisen aan de brandveiligheid van constructies en bouwmaterialen. Dat geldt ook voor isolatiematerialen. Alle in Nederland toegepasteEPS airpop® isolatieproducten voldoen aan die strenge wettelijke eisen.

In Nederland worden alle isolatiematerialen aan zeer solide brandtesten onderworpen. Dat geldt ook voor EPS airpop®. Isolatie speelt een verwaarloosbare rol bij branden. In gevels zit het isolatiemateriaal immers tussen steen en cement. Bij een brand zal in eerste instantie de inventaris (gordijnen, houten kozijnen, meubilair etc.) branden en vervolgens brandt de constructie en uiteindelijk ook de isolatie.

Isolatie moet altijd volgens de voorschriften worden toegepast. Dat geldt ook voor het onderhoud van gebouwen, inclusief het herstel van bijvoorbeeld beschadigde/doorboorde muren.

De invloed van isolatiemateriaal bij een brand is heel beperkt

Op basis van onderzoek (TNO, BDA, diverse publicaties) blijkt dat er weinig verschil bestaat tussen branden in gebouwen waarin EPS airpop® is verwerkt of een ander isolatiemateriaal. Isolatiemateriaal maakt maar een klein deel uit van een totaal gebouw. Ook de overige constructieonderdelen dragen bij aan een brand. Het interieur is veelal bepalend voor de totale vuurbelasting van een gebouw. Dus de rol van isolatiemateriaal in een brand is ondergeschikt. De toepassing van kostbare en zogenaamde “onbrandbare” materialen geeft dan ook geen garantie voor een beperkte gevolgschade.

Ontstekingsexperimenten met EPS

Ontstekingspoging: slijpschijf

Ontstekingspoging: snijbrander

Ontstekingspoging: gasbrander

Ontstekingspoging: vuurwerkpijl

Ontstekingspoging: bengaals vuurwerk

Brandveilige constructies met EPS airpop®

De Europese branche-organisatie EUMEPS heeft een brochure uitgegeven met uitleg over het brandgedrag  van EPS airpop®  als isolatiemateriaal in gebouwen. Alle aspecten van het brandgedrag van EPS airpop® worden beschreven: hitte, vlamverspreiding, rookontwikkeling en toxiciteit en de bijdrage aan de brand. Er is gedetailleerde informatie te vinden over de eigenschappen van EPS airpop® als basis voor een evaluatie van het gedrag van EPS airpop® wanneer het wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen.  De invloed van vlamvertragende toevoegingen wordt ook omschreven in deze (Engelstalige) brochure.

fire_safe_construction EUMEPS

Behaviour of EPS in case of fire

The purpose of this document is to clearly quantify the fire performance of expanded polystyrene (EPS) when used as an insulation material in buildings. This document will consider all aspects of the fire performance of EPS in terms of heat release, flame spread, smoke production and toxicity and its contribution to the propagation of fire. Detailed information is provided on the characteristics of EPS foam as a basis for evaluating its behaviour when subjected to ignition sources. The performance of fire retardant additives is also evaluated. This information can be used for hazard assessment taking into account the complexity of a real fire and the difficulty of modelling real fire situations from scaled tests.