Eerste resultaten van pilots voor EPS uit sloop bekend

22 februari 2022

Voortaan is het mogelijk om ook EPS uit de sloop te recyclen. De nieuwe recyclingfabriek PolyStyreneLoop (PS Loop) in Terneuzen is vorige zomer gestart en recyclet HBCD-houdend EPS (van vóór 2016), zodat ook dit EPS circulair wordt. De EPS-ketenpartners van Stybenex zijn in actie gekomen om via verschillende pilots ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk EPS uit de sloop naar de recyclingfabriek gaat. De eerste resultaten van de pilots zijn inmiddels bekend én veelbelovend.

Inzamelen schoon EPS uit sloopprojecten

In een pilot van PS Loop en VERAS, branchevereniging voor sloopaannemers, stond de inzameling van schoon, kaal EPS centraal. Leden van de vereniging waren uitgenodigd om vrijkomend EPS uit sloopprojecten aan te bieden bij een van de inzamelpunten van PS Loop. Uiteindelijk leverden twee projecten EPS aan PS Loop. De pilot toont aan dat het technisch haalbaar is om ongecacheerd EPS uit sloopprojecten in te zamelen. De uitdaging is nu om de inzameling verder te ontwikkelen, zodat er een duurzame en bedrijfsmatige inzameling ontstaat die kostentechnisch concurreert met de huidige afvoer wijze van EPS uit de sloop. Er wordt gesproken over een vervolg van de pilot.

EPS wordt op de slooplocatie gecompacteerd door FZ Recycling (bron: VERAS)

Scheiden van EPS en bitumen

Ook de eerste resultaten uit de pilot van Kingspan Unidek, Renewi en PS Loop zijn bekend. Zij onderzoeken de technische haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen, zodat recycling van EPS mogelijk is. Scheiding aan de bron is nodig om dit voor elkaar te krijgen. De vrijgekomen fracties van drie bouwplaatsen zijn geanalyseerd door het Fraunhofer IVV Institut: een van de drie bleek te voldoen aan de juiste specificaties om direct te worden ingezet in het proces van PS Loop. Een tweede test is inmiddels gestart. De verwachting is dat de fracties nog zuiverder worden als de slopers op de bouwplaats gerichte instructies krijgen en de bestaande sorteerlijnen worden geoptimaliseerd.

Inleveren op de milieustraat

Particulieren kunnen nu alleen nog EPS-verpakkingen naar de milieustraat brengen. Voor EPS dat vrijkomt bij het klussen, is dat nog niet het geval. Nu er ook voor deze EPS-stroom een recycle mogelijkheid is, loont het om ook deze optie te verkennen. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) werkt samen met Van Nieuwpoort EPS Products mee aan een pilot. Sinds januari 2022 kan op de milieustraat Terneuzen het EPS uit sloopklussen worden ingeleverd.

Toekomst

Stybenex en de EPS-ketenpartners streven ernaar om EPS voor 100 procent te recyclen en terug te brengen in het productieproces. Door zowel het inzamelingsproces als het verwerkingsproces te optimaliseren, is het mogelijk om het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen en bij te dragen aan een circulaire (bouw)economie. EPS met HBCD is aanwezig in gebouwen die vanaf de jaren ’70 zijn geïsoleerd en zal bij renovatie- en sloopwerkzaamheden in de komende jaren geleidelijk, maar in grotere hoeveelheden vrijkomen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Stybenex
De branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van EPS-producten.

Stybenex is lid van de Nederlandse Isolatie Industrie.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.