Stybenex zet zich in voor een duurzame bouwsector

9 juli 2024

Stybenex, branchevereniging van EPS-fabrikanten is medeondertekenaar van de samenwerkingsverklaring voor het bouwmaterialenakkoord.

In de samenwerkingsverklaring staan de gedeelde ambities van de markt en het Rijk, het startmoment van de samenwerking en de te nemen acties om te komen tot een bouwmaterialenakkoord. De partijen werken toe naar een actiegericht en uitgewerkt bouwmaterialenakkoord voor de zomer van 2025. Dit akkoord heeft als doel om de verduurzaming in alle ketens van de bouwindustrie te bevorderen.

De verklaring is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ketenpartijen in de bouwsector, waaronder Stybenex.

De verduurzaming van de bouw- en bouwmaterialenindustrie is cruciaal voor het bereiken van een volledig circulaire bouweconomie en het behalen van nationale doelen, zoals:

✅ CO₂-reductie van 55% in 2030
✅ Vermindering van afval
✅ Minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen en andere landen

We zijn al goed bezig, maar zien nog mogelijkheden om verder te verbeteren. De rijksoverheid kondigt steun aan om de benodigde randvoorwaarden te realiseren.

Samen werken we aan een duurzame toekomst! 🌏🟢

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is lid van de Nederlandse Isolatie Industrie.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.