Zo denken de politieke partijen over isolatie na de verkiezingen

20 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen horen we de politieke partijen en hun woordvoerders vooral spreken over bestaanszekerheid, migratie en klimaat. Onder dat laatste onderwerp valt ook de isolatie van Nederlandse huizen en kantoorgebouwen. Op ons platform SlimIsoleren.nl hebben we de standpunten van de belangrijkste politieke partijen over dit onderwerp op een rijtje gezet.

  1. Dit zijn de isolatieplannen van Volt PvdA/GroenLinks en BBB
  2. Isolatiemaatregelen en de verkiezingen: dit willen VVD, CDA en SP

Hier zijn de partijen het over eens

De politieke partijen zijn het bijna zonder uitzondering met elkaar eens dat het belang van woningisolatie en verduurzaming groot is. Echter, de weg naar deze doelen varieert aanzienlijk per partij. Met name over de vraag hoe en of de overheid in deze opgave moet participeren, wie als eerste moet profiteren van subsidies en hoe die betaald moeten worden, verschillen de partijen van mening.

Lage inkomens eerst of juist huiseigenaren aanmoedigen

Waar partijen als Volt, PvdA/GroenLinks en BBB zich richten op grootschalige verduurzamingsplannen via met name de woningbouwverenigingen, vaak met specifieke aandacht voor lage- en middeninkomens, benadrukt de VVD de keuzevrijheid en zelfbeschikking van huiseigenaren. Het CDA focust op een wijk-voor-wijk aanpak met bijzondere aandacht voor kwetsbare wijken.

Wie betaalt, bepaalt

Een soortgelijk onderscheid zien we bij de vraag wie de verduurzaming moet betalen. Volt, PvdA/GroenLinks en CDA kiezen ervoor de kosten als overheid zelf te betalen, vaak zelfs zonder dat de burger de kosten hoeft voor te schieten. De VVD wil juist marktpartijen stimuleren om isolatie en renovatie efficiënter aan te bieden en daarmee de prijs voor burgers te drukken.

Isolatie niet volgens iedereen urgent

De PVV, BBB en JA21 zien weliswaar het langetermijnbelang van isoleren, maar zetten zich nu liever in voor direct meer woningbouw. Subsidies, renovaties en vooral de regels rondom CO2-reductie leiden volgens hen vooral af van waar het echt om gaat: bijbouwen en de woningvoorraad vergroten.

Meer standpunten

In aanloop naar de verkiezingen delen we op de LinkedIn-pagina van SlimIsoleren frequent de standpunten van nog meer politieke partijen. Volg ons daar en praat mee.

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is lid van de Nederlandse Isolatie Industrie.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.