De inzamelpunten voor EPS overzichtelijk op een rij

20 september 2021

EPS is 100% recyclebaar en kan worden hergebruikt voor nieuwe producten. Het is daarom belangrijk dat consumenten en bedrijven EPS-verpakkingen en EPS-restmateriaal uit de bouw inleveren voor recycling. Branchevereniging Stybenex heeft de inzameladressen voor EPS overzichtelijk op een rij gezet. Hiermee bevordert de EPS-industrie de inzameling en recycling van EPS.

Download de factsheet inzameladressen EPS.

EPS-inzameling voor bedrijven

Om EPS te recyclen staat er voor bedrijven een netwerk klaar van inzamelaars, sorteerders en recyclelaars. Ook de leden van Stybenex beschikken over faciliteiten om EPS-restmateriaal te ontvangen, te verwerken en vervolgens te hergebruiken in het productieproces. Zo nemen de leden van Stybenex hun producentenverantwoordelijkheid en verlagen zij het gebruik van energie en primaire grondstoffen bij het maken van hun duurzame producten.

EPS-inzameling voor huishoudens

Consumenten kunnen schone EPS-verpakkingen inleveren op veel gemeentelijke milieustraten. Op de website airpop.info kunnen zij een inzamelpunt in de buurt vinden.

EPS Recycling Beslisboom

Stybenex stimuleert het gebruik en hergebruik van EPS als isolatie- en verpakkingsmateriaal. Eerder dit jaar publiceerde Stybenex de EPS Recycling Beslisboom: de leidraad voor het duurzaam inzamelen en recyclen van EPS-reststromen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en zijn leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is lid van de Nederlandse Isolatie Industrie.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.