EPS airpop® en woningisolatie particulieren

EPS airpop® en professionele bouw

EPS airpop® en recycling

EPS airpop® en veiligheid

EPS airpop® en GWW

EPS airpop® en recycling

EPS past in doelstellingen en ambities Circulaire economie
Het kabinet wil in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben. De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. In het beleidskader  (LAP3) is de doelstelling vastgelegd voor het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. In Sectorplan 85 wordt het beleid ten aanzien van EPS afval […]