Auteur: sprdmn_the_outsiders

De inzamelpunten voor EPS overzichtelijk op een rij

EPS is 100% recyclebaar en kan worden hergebruikt voor nieuwe producten. Het is daarom belangrijk dat consumenten en bedrijven EPS-verpakkingen en EPS-restmateriaal uit de bouw inleveren voor recycling. Branchevereniging Stybenex heeft de inzameladressen voor EPS overzichtelijk op een rij gezet. Hiermee bevordert de EPS-industrie de inzameling en recycling van EPS.

Download de factsheet inzameladressen EPS.

EPS-inzameling voor bedrijven

Om EPS te recyclen staat er voor bedrijven een netwerk klaar van inzamelaars, sorteerders en recyclelaars. Ook de leden van Stybenex beschikken over faciliteiten om EPS-restmateriaal te ontvangen, te verwerken en vervolgens te hergebruiken in het productieproces. Zo nemen de leden van Stybenex hun producentenverantwoordelijkheid en verlagen zij het gebruik van energie en primaire grondstoffen bij het maken van hun duurzame producten.

EPS-inzameling voor huishoudens

Consumenten kunnen schone EPS-verpakkingen inleveren op veel gemeentelijke milieustraten. Op de website airpop.info kunnen zij een inzamelpunt in de buurt vinden.

EPS Recycling Beslisboom

Stybenex stimuleert het gebruik en hergebruik van EPS als isolatie- en verpakkingsmateriaal. Eerder dit jaar publiceerde Stybenex de EPS Recycling Beslisboom: de leidraad voor het duurzaam inzamelen en recyclen van EPS-reststromen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en zijn leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Stybenex over de brandveiligheid van constructies

De brand in de Milaanse torenflat eind vorige maand roept herinneringen op aan die in de Grenfelltoren in Londen in 2017. Gelukkig zijn er nu geen slachtoffers gevallen, maar de vraagt blijft: hoe kan dit toch gebeuren? Regelmatig wordt dan het toegepaste isolatiemateriaal ter discussie gesteld. Alhoewel ook in Milaan geen EPS is toegepast, vinden we het belangrijk om onze visie te geven op deze discussie. De Nederlandse Isolatie Industrie (NII), waarvan ook Stybenex lid is, noemt het een holistische benadering.

Het brandgedrag van een constructie laat zich niet voorspellen op basis van de individuele eigenschappen van de materialen waar de constructie uit is opgebouwd. Daarom is het belangrijk dat de brandveiligheid van een gebouw holistisch wordt bekeken. Het verbeteren van brandveiligheid is een continu proces. In samenwerking met andere partijen uit de bouwsector zetten de leden van Stybenex zich hier hard voor in. Hoewel Nederland voorop loopt op het gebied van bouwregelgeving en brandveiligheid zijn wij van mening dat het altijd beter kan. Lees hierover meer op de website van de NII.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Kijk ook eens op SlimIsoleren.nl voor interviews en inspiratie over duurzaam isoleren.

 

Rotterdamse brug leunt op constructie van EPS

Met EPS kun je uitstekend isoleren, maar EPS is ook ideaal als funderingsmateriaal voor infra-toepassingen. Daarom besloot Rijkswaterstaat om de tijdelijke Suurhoffbrug in Rotterdam deels op EPS te laten rusten. Afgelopen maand werd deze tijdelijke brug naast de Suurhoffbrug geplaatst. De tijdelijke brug moet de bestaande brug ontlasten en blijft 10 tot 15 jaar liggen. 

Tijdelijke brug met EPS

Dat de brug tijdelijk is, komt omdat Rijkswaterstaat de bestaande brug gaat renoveren. Uiteindelijk moet er zelfs een geheel nieuwe oeververbinding komen, maar tot die tijd zorgt de tijdelijke brug voor wat lucht en ruimte zodat Rijkswaterstaat kan bedenken hoe de Maasvlakte en Voorne-Putten op langere termijn bereikbaar blijven.

EPS-constructie 

Bij de realisatie van de brug is gebruik gemaakt van een EPS-constructie. Hier is voor gekozen, omdat de keuze voor gewapende grond (een combinatie van staal en zand) niet overal haalbaar en wenselijk was. Gelukkig is EPS ook uitermate geschikt als bouwmateriaal. EPS is licht, druk- en vormvast, makkelijk in gebruik en onderhoud en over de jaren heen vaak goedkoper dan zand. Ideaal dus als funderingsmateriaal voor infra-toepassingen. In Rotterdam hebben ze met EPS-blokken een nieuw grondlichaam gecreëerd. Hierdoor sluiten de bestaande en tijdelijke brug perfect op elkaar aan.

In gebruik

De komende weken wordt de brug afgemaakt. Eind juni gaat hij in gebruik. Beide bruggen verwerken dan één richting aan wegverkeer. Fietsers en brommers gaan over de nieuwe tijdelijke brug.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

 

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is lid van de Nederlandse Isolatie Industrie.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.