Nieuws

Bouw PolyStyrene Loop fabriek kan van start
Het contract met het Nationaal Groen Fonds is getekend. Dit betekent dat alle financiële vereisten voor de bouw van de PolyStyrene Loop fabriek in Terneuzen rond zijn, en begonnen kan worden met de daadwerkelijke bouw. Verwacht wordt dat de fabriek in de loop van 2020 in gebruik kan worden genomen.

Read More

Kunststoffen – de feiten
Tijdens de Kunststoffenbeurs 2019 in Düsseldorf, publiceerde PlasticsEurope (de Vereniging van Plasticfabrikanten van Europa) een analyse van de Europese kunststof industrie. Plastics – the Facts 2019 laat zien wat de rol is van kunststoffen in onze economie. Het rapport geeft inzicht in Recycling data en andere interessante feiten. De cijfers tonen hoe belangrijk kunststof is […]

Read More

Ondertekening Circular Plastics Alliance
Op vrijdag 20 september heeft de voorzitter van de Europese Vereniging van EPS fabrikanten (EUMEPS) als een van de 60 deelnemers de intentieverklaring van de Circular Plastics Alliance ondertekend. In deze verklaring is omschreven hoe de deelnemende partijen actie zullen nemen om te komen tot de verwerking van 10 miljoen ton gerecycled plastic in 2025. […]

Read More

Vacature Directeur Stybenex
Omdat de huidige directeur binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, zoekt de vereniging Stybenex een nieuwe directeur. De vereniging Stybenex behartigt de belangen van de Nederlandse EPS producenten en hun producten. Stybenex bestaat uit 5 leden die samen ca. 95% van de Nederlandse markt voor EPS‑bouw- en verpakkingsproducten vertegenwoordigen. De directeur is het interne en […]

Read More

EPS past in doelstellingen en ambities Circulaire economie
Het kabinet wil in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben. De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. In het beleidskader  (LAP3) is de doelstelling vastgelegd voor het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. In Sectorplan 85 wordt het beleid ten aanzien van EPS afval […]

Read More