Nieuws

EPS past in doelstellingen en ambities Circulaire economie
Het kabinet wil in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben. De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. In het beleidskader  (LAP3) is de doelstelling vastgelegd voor het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. In Sectorplan 85 wordt het beleid ten aanzien van EPS afval […]
Aardbevingsbestendige woning in Groningen
In Groningen hebben aardbevingen zodanig veel invloed op de huizen in de regio, dat sommige onbewoonbaar zijn verklaard. Een Groningse architect ontwikkelde een diamantvormige woning, gebaseerd op het ontwerp  van de traditionele Groningse boerderijen. Het huis is volledig opgebouwd uit D-EPS, een piepschuim dat licht, schokbestendig en innovatief is. De fabrikant van het D-EPS ontwikkelde […]
Toezeggingen duurzaamheid Europese kunststofindustrie
De Europese kunststofindustrie en waardeketen presenteren hun beloftes en toezeggingen voor een duurzamere kunststofindustrie. Op 11 december 2018 organiseerden 13 organisaties uit de hele kunststofwaardeketen hun eerste jaarlijkse evenement “De EU-kunststofindustrie – op weg naar circulariteit“, waar zij de status presenteerden van hun vrijwillige beloftes en toezeggingen ten overstaan ​​van de media, belangenorganisaties en vertegenwoordigers […]
Belofte over percentage recycled EPS in nieuwe EPS producten
“Pledging campaign for the uptake of recycled plastics into products (2025)” EUMEPS heeft als Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van EPS producenten via de “Template for the Pledging campaign for the uptake of recycled plastics into products” van 21 september 2018 haar intenties uitgesproken over de in 2025 beoogde doelstellingen voor de bouw en voor […]
EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen EPS industrie
De Europese commissie heeft een voorstel gepubliceerd over het terugdringen van de invloed van bepaalde kunststof producten op het milieu. De hoeveelheid plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën groeit, met alle nadelige gevolgen van dien voor ecosystemen, biodiversiteit en potentieel menselijke gezondheid. Tegelijkertijd gaat kostbaar materiaal verloren, dat zou kunnen worden teruggebracht in de economie. Plastic maakt 80-85% uit van het totale aantal zwerfvuilartikelen, en de helft daarvan bestaat uit plastic artikelen voor éénmalig gebruik
Lees verder >