Auteur: Rico

Van Haperen Dakbedekkingen over de inzameling van EPS: “Wij hebben onze eigen milieustraat ontwikkeld.”

EPS is 100% recyclebaar. Daarom stimuleert Stybenex maximale inzameling en hoogwaardige recycling van EPS. Ook Michael van Haperen, directeur bij Van Haperen Dakbedekkingen, draagt op zijn manier zijn steentje bij. Wij spraken hem over duurzaam ondernemen, zijn eigen milieustraat en de voordelen van EPS.

Jullie hebben recent ‘De Groene Pluim’ ontvangen, wat houdt dit in?

De Groene Pluim is een initiatief om bedrijven die echt duurzaam ondernemen daarvoor erkenning te geven. Veel bedrijven roepen wel dat ze duurzaam ondernemen, maar doen het niet. Andersom zijn er ook heel veel bedrijven die wel duurzaam ondernemen, maar het niet roepen. Voor deze laatste groep ondernemers biedt De Groene Pluim een platform. Bedrijven met een Groene Pluim gelden als voorbeeld voor de rest. Dat wij er nu ook een hebben, daar ben ik best een beetje trots op.

Wat doen jullie dan precies?

Sinds een paar jaar hebben wij een eigen milieustraat op ons bedrijventerrein. In deze milieustraat worden 9 verschillende afvalstromen verzameld. Ook EPS wordt apart ingezameld. Verder staan we op het punt om een inspiratiecentrum, gemaakt op het dak van ons bedrijf, te openen. Dit centrum is bedoeld om klanten meer inzicht te geven in ons duurzame productieproces (van afval tot eindproduct). Op het dak liggen tevens 12 daktypes die allemaal een duurzame oplossing bieden. Het enige daktype dat volledig circulair is bevat EPS-isolatiemateriaal.

Foto: Van Haperen Dakbedekkingen 

Jullie werken met verschillende soorten isolatiemateriaal en dakbedekking. Wat zijn de voordelen van isolatiemateriaal gemaakt van EPS?

EPS is heel goed recyclebaar. Het is licht, eenvoudig te snijden en het enige isolatiemateriaal dat volledig circulair is. Wij doen veel renovatie en zitten vaak met de gebouweigenaar zelf aan tafel. Wij geven graag advies omtrent duurzame oplossingen. Geregeld raden wij dan een product met EPS aan.

Wat doen jullie om EPS-zwerfafval op en rond de bouwplaats te voorkomen?

We werken veelal met elektrisch gereedschap. Grote stukken EPS bereiden we van tevoren voor. Verder stoppen we het EPS dat overblijft, het snij-afval, meteen in een zak op de bouwplaats. Deze zak wordt opgehaald en naar onze milieustraat gebracht. Soms halen we een heel dak af, dan komt Kingspan Unidek het EPS-restmateriaal direct ophalen. Ook houden we eens in de zoveel tijd een zogenaamde ‘toolbox-meeting’. We bespreken dan de nieuwste gereedschappen, maar hebben het ook over het belang van inzameling en recycling.

Heeft u nog tips voor andere ondernemers hoe om te gaan met EPS-restanten?

Allereerst zou ik natuurlijk iedereen aanraden om EPS apart in te zamelen! Het is 100% recyclebaar, dus zonde als het als zwerfafval in het milieu of als bouwafval in de verbrandingsoven belandt. Daarnaast, en dit is een beetje out-of-the-box, maar ga ook op zoek naar andere toepassingen van EPS. Wij kennen toevallig een decoratie bouwer en die komt af en toe ‘shoppen’ in onze milieustraat. Laatst heeft hij van onze EPS-restanten een iglo gebouwd. Mooi, toch?

EPS is een circulair isolatiemateriaal. Het is niet schadelijk voor het milieu, maar omdat het zo licht is, kunnen kleine stukjes wel makkelijk wegwaaien. Alle leden van Stybenex hebben zich verplicht om te zorgen voor ‘good-housekeeping’ op hun productielocaties. Door hun zorgvuldige transport van EPS wordt verontreiniging van landschap voorkomen. Stybenex spant zich in om verspreiding van EPS-zwerfafval ook op andere plekken, zoals bouwplaatsen, te voorkomen. Samen met partners verkennen we de mogelijkheden daarvoor. EPS hoort immers niet in het milieu, maar moet worden ingezameld om weer nieuwe EPS-producten van te maken.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

EPS zorgt voor een duurzame en circulaire infrastructuur

Voor de aanleg van infrastructuur in zettingsgevoelige gebieden is toepassing van lichte ophoogmaterialen gewenst. Dit beperkt de uitvoeringstijd en minimaliseert invloeden op de omgeving. Bij de keuze van type licht ophoogmateriaal spelen geotechnische aspecten (onder andere zettingen en opdrijven), bouwkosten en uitvoering een belangrijke rol. Maar tegenwoordig vormt duurzaamheid op basis van de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde) en circulariteit ook een essentiële overweging bij deze keuze.

Geotechnisch adviseur Erik Kwast maakte milieuberekeningen en vergeleek EPS met andere lichte ophoogmaterialen.

Klik hier om het complete artikel ‘EPS zorgt voor een duurzame en circulaire infrastructuur’ over zijn bevindingen te lezen.

Dit artikel verscheen eerder in vakblad Land + Water.


Foto’s: Joosten Concepts

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Groningen rijdt straks over EPS

De aanleg van het nieuwe Vrijheidsplein in Groningen komt in een stroomversnelling. Aannemers gaan binnenkort aan de slag met de oostzijde van het verkeersknooppunt. De verhoogde weg komt niet, zoals eerder gepland, op zand te liggen. In plaats daarvan wordt EPS gebruikt.

‘De ondergrond hier is redelijk slecht’, legt Johan Zijlstra, hoofd-werkvoorbereider, uit. ‘Daardoor kunnen we traditionele ophoogmaterialen eigenlijk niet gebruiken. Normaal gesproken doen we zoiets met zand.’ Gelukkig is er een oplossing gevonden in de vorm van een constructie van EPS. ‘In totaal komen hier straks 100.000 blokken EPS te liggen.’

EPS is geschikt als ophoogmateriaal omdat het licht én sterk is. Voor extra stevigheid wordt de constructie volgens een patroon aangelegd. Tevens zijn de blokken op maat gesneden, zodat dat niet op locatie hoeft te gebeuren en er geen EPS-korrels in de natuur terecht komen.


Foto: Elwin Baas/RTV Noord 

Eerder is EPS gebruikt bij de aanleg van de tijdelijke zuidelijke ringweg. Daar beschermt EPS ondergrondse kabels en leidingen: ‘Als je daar zand op gooit, kunnen die verzakken, verschuiven en zelfs kapot gaan’, aldus omgevingsmanager Bert Kramer.

Het nieuwe Vrijheidsplein is naar verwachting eind 2024 af.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Plant Manager Bennie Kroes over EPS-zwerfafval: “Zorg dat EPS ‘binnenshuis’ blijft.”

Op 16 september is het zover: dan komen de leden van Stybenex in actie tijdens de NRK Buitenterreindag van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie. In aanloop naar deze dag interviewen wij Bennie Kroes, Plant Manager bij VBI Weurt. Met hem hebben we het over het onderhoud van zijn bedrijfsterrein en hoe hij voorkomt dat daar losse EPS-bolletjes rondzwerven.

Wat doen jullie om EPS-zwerfafval op en rond jullie bedrijfsterrein te voorkomen?

Allereerst zorgen we ervoor dat EPS ‘binnenshuis’ blijft. Dit doen we door het hekwerk rondom ons terrein helemaal dicht te maken en op sommige plekken damwanden en groene doeken te plaatsen. Ook voorzien wij onze putten en kolken van zeven, zodat EPS niet via ons riool in het hoofdriool kan komen. Dat geldt overigens ook voor de afvoer van ons regenwater. We willen niet dat EPS in het slootwater terecht komt. Naast dat we ervoor zorgen dat EPS op ons eigen terrein blijft, maken we dit terrein ook regelmatig schoon. Dat doen we zelf, maar maandelijks komt er ook een hoveniersbedrijf langs die met een speciale stofzuiger ons hele terrein stofzuigt. Verder doen we dakinspecties en is het belangrijk om EPS op de juiste manier te verpakken, op te stapelen en te vervoeren. We rijden bijvoorbeeld altijd met gesloten vrachtwagens en door netten te spannen voorkomen we dat EPS wegwaait. Het is en blijft natuurlijk een zeer lichtgewicht materiaal.

Wat kunnen afnemers, verwerkers en aannemers doen om EPS-zwerfafval te voorkomen?

Download de verwerkingsvoorschriften! Iedere fabrikant stelt deze beschikbaar en hierin staat precies omschreven welke maatregelen je kunt treffen en welke gereedschappen je nodig hebt om EPS op de juiste manier te verwerken. Het gaat nu mis, omdat EPS vaak op dezelfde manier wordt behandeld als andere materialen. Dan gebruikt de timmerman op de bouwplaats dezelfde houtzaag voor het zagen van een balk als het op maat maken van een stuk EPS. Dit terwijl hij veel beter een gloeimes kan gebruiken.

Schone Rivieren doet ieder jaar onderzoek naar de hoeveelheid zwerfafval langs de rivieroevers in Nederland. Dit voorjaar werd er relatief veel ‘piepschuim’, dus waarschijnlijk ook EPS, gesignaleerd. Hebben jullie enig idee waar dit EPS-zwerfafval vandaan komt?

Ik denk dat een groot deel afkomstig is uit de scheepvaart, maar dat ook de bouwplaatsen en betonfabrieken langs de rivieren van invloed zijn. We hebben dat zelf ook gezien bij onze betonfabriek in Huissen. Hier worden onze vloersystemen geassembleerd en komen beton en EPS samen. Toen we een paar jaar geleden werden benaderd door GoClean omdat zij opvallend veel EPS-zwerfafval in de buurt van onze fabriek vonden, konden we twee dingen doen: óf onze kop in het zand steken óf onze verantwoordelijkheid nemen en zoeken naar een oplossing. Dat laatste hebben we gedaan en sindsdien trekken we samen op. We hebben al meerdere verbeteringen (o.a. het gebruik van kooien en netten) doorgevoerd en inmiddels is de hoeveel EPS-zwerfafval een stuk minder geworden.

EPS is een circulair isolatiemateriaal. Het is niet schadelijk voor het milieu (immers: 98% is lucht), maar omdat het zo licht is, kunnen kleine stukjes wel makkelijk wegwaaien. Alle leden van Stybenex hebben zich verplicht om te zorgen voor ‘good-housekeeping’ op hun productielocaties. Door hun zorgvuldige transport van EPS wordt verontreiniging van landschap voorkomen. Stybenex spant zich in om verspreiding van EPS-zwerfafval ook op andere plekken, zoals bouwplaatsen, te voorkomen. Samen met partners verkennen we de mogelijkheden daarvoor. EPS hoort immers niet in het milieu, maar moet worden ingezameld om weer nieuwe EPS-producten van te maken.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Jos bouwt duurzaam huis van EPS en beton

In Enschede staat een huis gemaakt van niets anders dan EPS en spuitbeton. Het gaat hier om een project van ingenieur Jos Olde Hanter. Jos bouwde eerder al een huis van EPS, maar toen er kavels aan ‘t Erve Brandemaat (bestemd voor toekomstbestendig, natuurinclusief en circulair bouwen) vrij kwamen, besloot hij om zijn systeem van EPS verder uit te testen.

EPS-systeem

Het zogenaamde M2-systeem is afkomstig uit Italië en bestaat uit een EPS-element met een geïntegreerd wapeningsnet (voor constructieve stevigheid) met aan weerszijden circa 35 mm spuitbeton. In het nieuwe huis is alles met dit systeem gemaakt; de wanden, de vloeren én zelfs het dak. Van een staalconstructie is geen sprake. “Het is super sterk, je hebt boven de ramen en deuren ook geen lateien meer nodig.” Volgens Jos zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. “Je kunt er ook heel makkelijk ronde vormen in aanbrengen. Of verdiepingen laten overhangen, dat is geen probleem.”

Foto: Oscar Siep/RTV Oost

Voordelen

Eén van de grootste voordelen van het bouwen met EPS is de hoge isolatiewaarde. Het energieverbruik – in combinatie met zonnepanelen – is nagenoeg 0. De wanden en daken hebben zelfs een RC-waarde van 6,6. Dat zit ver boven de gestelde eisen aan nieuwbouw. Daarnaast gaat bouwen met EPS heel snel. De systeemplaten worden genummerd aangeleverd en vervolgens als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Slechts een klein team is nodig om deze werkzaamheden uit te voeren en ook leidingwerk en elektra kan makkelijk worden verwerkt.

Duurzaam

Jos denkt met zijn systeem een antwoord te hebben op de belangrijkste vragen in de bouwwereld. “Bouwen is op zichzelf niet een milieuvriendelijke bezigheid, maar noodzakelijk is het wel.” Uit onderzoek blijkt dat bouwen met een M2-systeem ongeveer 40 procent minder CO2-uitstoot oplevert ten opzichte van traditionele bouw. Dit komt vooral door de hoge isolatiewaarde, waardoor energieneutraal bouwen binnen handbereik lijkt. Tevens is bouwen met EPS betaalbaar, eenvoudig en brengt een dergelijk systeem zelfbouw een stap dichterbij. 

Bekijk hier de video die RTV Oost eerder over dit project maakte:

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Slim Isoleren met EPS: begane grondvloer

EPS heb je in allerlei vormen en maten. Het wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal, maar ook in de bouw is EPS onmisbaar. Je kunt er namelijk uitstekend mee isoleren!

In onze nieuwste video uit de serie ‘Slim Isoleren met EPS’ laat presentatrice Laurien Verstraten zien waarom EPS geschikt is voor het isoleren van de begane grondvloer.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Doorstart PolyStyreneLoop door Duits consortium

De eerder dit jaar failliet verklaarde recyclingfabriek PS Loop maakt een doorstart. Een Duits consortium van EPS-fabrikanten neemt de fabriek over. De fabriek wordt een dochteronderneming van GEC Group (German EPS Converters) en wordt o.a. ondersteund door de BEWI Group. Naar verwachting zal de fabriek 3.300 ton EPS-afval per jaar recyclen.

Door een innovatief chemisch proces wordt EPS materiaal opgelost en gezuiverd. Daarna wordt het omgezet in het gegranuleerde recyclaat zonder verlies van materiaalkwaliteit. De HBCD-vlamvertrager die in oudere EPS-platen voorkomt, wordt tijdens dit proces veilig verwijderd en vernietigd, terwijl de waardevolle broomcomponent wordt teruggewonnen.

Bekijk ook onze video:

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Meldpunt voor problemen bij verzekeren zonnestroomdaken geopend

Vanaf nu kunnen ondernemers hun problemen bij het verzekeren van zonnestroomdaken melden. Op initiatief van SlimIsoleren.nl is het meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak geopend. Samen met adviseurs, ontwikkelaars en gebouweigenaren wil SlimIsoleren de omvang van de problematiek in kaart brengen en politiek, beleidsmakers en verzekeringsmaatschappijen aansporen om snel tot een lange-termijn-oplossing te komen.

Het kabinet wil vanaf 2025 zonnepanelen op grote daken verplicht stellen. Tegelijkertijd zien verzekeringsmaatschappijen zonnestroomdaken met kunststof-isolatie als een vergroot brandrisico. Data om dit standpunt te onderbouwen is er echter niet.

De houding van verzekeraars waarbij ongefundeerd verzekering wordt geweigerd of bemoeilijkt, belemmert de energietransitie en brengt ondernemers (onnodig) in de problemen. Zij hebben de ambitie om hun daken te voorzien van zonnepanelen, maar kunnen deze daken vervolgens niet of alleen tegen torenhoge premies verzekeren. Een bekend voorbeeld is het voorval met het Thialf-schaatsstadion in Friesland, dat lange tijd (en tegen hoge kosten) haar zonnepanelen uitgeschakeld moest houden om verzekerd te blijven.

Ook minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de problematiek erkent in een brief aan de Tweede Kamer en laat enkele onderzoeken uitvoeren. Het meldpunt vormt een initiatief vanuit de isolatiesector om de urgentie van de verzekeringsproblemen te onderstrepen en een platform te bieden waar gedupeerden terecht kunnen.

Loopt u ook vast op de eisen die uw verzekeraar stelt aan toegepast isolatiemateriaal of dakbedekking op uw zonnestroomdak? Of weerhouden verhoogde verzekeringspremies u van het plaatsen van zonnepanelen? Meld u dan bij het meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak.

SlimIsoleren.nl is Nederlands nieuwste platform over duurzaamheid, brandveiligheid en welzijn in de bouw. SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Efectis-rapport ‘Onderzoek brandveiligheid industriële platte daken met PV installaties’ nu beschikbaar

Begin dit jaar presenteerde Efectis Nederland het rapport ‘Onderzoek brandveiligheid industriële platte daken met PV installaties’. In dit onderzoek zijn 8 branden in Nederland onderzocht. Specifiek is naar de rol van isolatiematerialen gekeken. De verkregen inzichten zijn gebruikt voor het beschrijven van maatregelen die de brandveiligheid van industriële platte daken met PV-systemen bevorderen.

Het hele rapport is nu online beschikbaar.

Klik hier om het rapport te downloaden.
Press here for the English version.

Liever een samenvatting lezen? Lees dan het artikel ‘Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan’.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Dit is het Nationaal Isolatieprogramma op hoofdlijnen

Op 2 april kondigde het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma aan. Doel van dit programma is het isoleren van 2,5 miljoen woningen in de periode tot 2030. Middels vier actielijnen wil het kabinet sneller, slimmer en socialer isoleren. Hoe precies? Dat lees je in dit artikel. Wij zetten de belangrijkste hoofdlijnen uit het Nationaal Isolatieprogramma op een rijtje. 

Waarom een Nationaal Isolatieprogramma?

Het tempo van energie besparen en isoleren moet omhoog, omdat:

  • Er steeds meer isolatiemaatregelen worden genomen, maar nog te weinig
  • Er 1,5 miljoen woningen zijn met energielabel E of slechter
  • De energieprijzen al maanden aanhoudend hoog zijn
  • We minder afhankelijk willen zijn van aardgas uit Rusland

De vier actielijnen

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft het kabinet de volgende vier actielijnen geformuleerd:

1. Rijk en gemeenten isoleren samen 750.000 koopwoningen

Gemeenten kunnen meerjarige plannen indienen en worden gevraagd zich te richten op woningen met de slechtste energielabels.

2. Verhuurders isoleren 1 miljoen huurwoningen

De afspraken uit het coalitieakkoord over normeringen en positieve financiële prikkels moeten ertoe leiden dat 700.000 sociale huurwoningen en 300.000 particuliere huurwoningen naar de standaard worden geïsoleerd.

Afspraken met woningcorporaties moeten ervoor zorgen dat huizen met energielabels E, F en G na 2028 nagenoeg niet meer voorkomen.

(Kleine) particuliere verhuurders worden gestimuleerd te isoleren en de regelgeving voor initiatief- en instemmingsrecht bij huurders wordt aangepast.

3. Huiseigenaren isoleren zelf 750.000 koopwoningen

Met aantrekkelijke subsidies en een communicatiecampagne wil de regering 750.000 huiseigenaren stimuleren zelf hun koopwoning te verduurzamen.

Eigenaren krijgen vanaf 1 januari 30% subsidie op isolatiemaatregelen als zij hun huis op meer dan twee manieren verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 is deze subsidie ook geldig als eigenaren hun huis slechts op één duurzaamheidsaspect aanpakken.

4. Samen energie besparen

De regering blijft gemeenten en woningcorporaties ondersteunen om energiearmoede onder kwetsbare inwoners te voorkomen. Het kan daarbij gaan om het beschikbaar stellen van energiebesparende producten, maar ook om het geven van begeleiding in de vorm van energiecoaches.

Met deze maatregelen wil de regering ook de bewoners in nog niet geïsoleerde huizen tegemoetkomen.

Verder…

  • Worden de subsidies Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) uitgebreid
  • Wordt Financiering Nationaal Warmtefonds makkelijker en toegankelijker
  • Gaan makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en financiers huiseigenaren adviseren over het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen
  • Kunnen huiseigenaren op verbeterjehuis.nl zien hoe en met welke subsidies zij hun woning kunnen verduurzamen

In totaal heeft het kabinet 4 miljard euro rijksbijdrage beschikbaar gesteld om 2,5 miljoen woningen in de periode tot 2030 te isoleren.

Benieuwd naar het complete programma? Klik dan hier.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EPS, Stybenex en onze leden? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

  • 1
  • 2

Stybenex
De branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van EPS-producten.

Meer informatie?
Rogier Goes vertelt u graag meer over Stybenex en EPS. Mail naar r.goes@stybenex.nl of bel met Rogier Goes op telefoonnummer +31 6 10975826.